Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 3 Lần 3.33%
29 3 Lần 3.33%
39 3 Lần 3.33%
55 3 Lần 3.33%
70 3 Lần 3.33%
96 3 Lần 3.33%
02 2 Lần 2.22%
09 2 Lần 2.22%
31 2 Lần 2.22%
42 2 Lần 2.22%
62 2 Lần 2.22%
64 2 Lần 2.22%
67 2 Lần 2.22%
73 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
82 2 Lần 2.22%
89 2 Lần 2.22%
03 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
06 1 Lần 1.11%
07 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
10 1 Lần 1.11%
12 1 Lần 1.11%
15 1 Lần 1.11%
16 1 Lần 1.11%
17 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
21 1 Lần 1.11%
22 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
33 1 Lần 1.11%
34 1 Lần 1.11%
35 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
43 1 Lần 1.11%
45 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
52 1 Lần 1.11%
56 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
63 1 Lần 1.11%
68 1 Lần 1.11%
69 1 Lần 1.11%
71 1 Lần 1.11%
72 1 Lần 1.11%
75 1 Lần 1.11%
76 1 Lần 1.11%
79 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
83 1 Lần 1.11%
84 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
86 1 Lần 1.11%
88 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
95 1 Lần 1.11%
99 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 15/07/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
19 3 Lần Không tăng
29 3 Lần Tăng 1
39 3 Lần Tăng 1
55 3 Lần Không tăng
70 3 Lần Không tăng
96 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
75 7 Không tăng
19 4 Không tăng
29 4 Tăng 1
64 4 Tăng 2
67 4 Tăng 1
70 4 Tăng 1
77 4 Giảm 1
84 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
77 13 Không tăng
89 10 Không tăng
10 9 Tăng 1
19 9 Không tăng
21 9 Không tăng
31 8 Không tăng
42 8 Tăng 2
48 8 Không tăng
49 8 Giảm 1
56 8 Không tăng
58 8 Tăng 1
68 8 Giảm 1
72 8 Giảm 1
75 8 Không tăng
94 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 70: 2 Kỳ
  • 29: 2 Kỳ
  • 67: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
17 Lần Không tăng
0
Không tăng 20 Lần
16 Lần Giảm 2
1
Giảm 3 15 Lần
14 Lần Tăng 1
2
Tăng 3 22 Lần
18 Lần Giảm 3
3
Không tăng 15 Lần
14 Lần Tăng 2
4
Tăng 2 14 Lần
17 Lần Không tăng
5
Tăng 1 21 Lần
22 Lần Tăng 1
6
Tăng 1 17 Lần
30 Lần Không tăng
7
Giảm 2 15 Lần
20 Lần Tăng 2
8
Giảm 1 16 Lần
12 Lần Giảm 1
9
Giảm 1 25 Lần