Thống kê chi tiết xổ số Đồng Tháp

Thống kê tần suất trong 5 Kỳ quay Xổ số Đồng Tháp

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần 4.44%
26 4 Lần 4.44%
27 3 Lần 3.33%
44 3 Lần 3.33%
56 3 Lần 3.33%
83 3 Lần 3.33%
84 3 Lần 3.33%
88 3 Lần 3.33%
10 2 Lần 2.22%
17 2 Lần 2.22%
19 2 Lần 2.22%
22 2 Lần 2.22%
33 2 Lần 2.22%
43 2 Lần 2.22%
46 2 Lần 2.22%
66 2 Lần 2.22%
68 2 Lần 2.22%
69 2 Lần 2.22%
78 2 Lần 2.22%
99 2 Lần 2.22%
00 1 Lần 1.11%
01 1 Lần 1.11%
04 1 Lần 1.11%
08 1 Lần 1.11%
11 1 Lần 1.11%
14 1 Lần 1.11%
18 1 Lần 1.11%
20 1 Lần 1.11%
24 1 Lần 1.11%
25 1 Lần 1.11%
29 1 Lần 1.11%
31 1 Lần 1.11%
32 1 Lần 1.11%
36 1 Lần 1.11%
37 1 Lần 1.11%
38 1 Lần 1.11%
39 1 Lần 1.11%
40 1 Lần 1.11%
41 1 Lần 1.11%
42 1 Lần 1.11%
48 1 Lần 1.11%
49 1 Lần 1.11%
50 1 Lần 1.11%
51 1 Lần 1.11%
53 1 Lần 1.11%
54 1 Lần 1.11%
58 1 Lần 1.11%
59 1 Lần 1.11%
60 1 Lần 1.11%
61 1 Lần 1.11%
67 1 Lần 1.11%
74 1 Lần 1.11%
77 1 Lần 1.11%
81 1 Lần 1.11%
85 1 Lần 1.11%
90 1 Lần 1.11%
92 1 Lần 1.11%
93 1 Lần 1.11%
94 1 Lần 1.11%
97 1 Lần 1.11%

Thống kê xổ số Đồng Tháp đến 15/04/2024

Thống kê trong 5 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
15 4 Lần Tăng 1
26 4 Lần Không tăng
27 3 Lần Tăng 1
44 3 Lần Không tăng
56 3 Lần Không tăng
83 3 Lần Không tăng
84 3 Lần Tăng 1
88 3 Lần Tăng 1

Thống kê trong 10 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
26 5 Không tăng
27 5 Tăng 1
44 5 Tăng 1
15 4 Không tăng
21 4 Không tăng
42 4 Không tăng
56 4 Không tăng
83 4 Không tăng
94 4 Không tăng

Thống kê trong 30 lần quay gần nhất

Bộ số Lần về Tỉ lệ
24 10 Không tăng
49 10 Tăng 1
15 9 Không tăng
19 9 Tăng 1
21 9 Không tăng
42 9 Không tăng
56 9 Không tăng
77 9 Không tăng
27 8 Tăng 1
29 8 Không tăng
48 8 Tăng 1
65 8 Giảm 1
68 8 Không tăng
78 8 Không tăng
81 8 Không tăng
93 8 Không tăng
94 8 Không tăng
95 8 Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp

  • 44: 2 Kỳ
  • 27: 2 Kỳ
  • 15: 2 Kỳ
  • 19: 2 Kỳ

Thống kê đầu đuôi Đồng Tháp trong 30 Kỳ quay

Hàng chục Số Hàng Đơn vị
8 Lần Giảm 1
0
Không tăng 18 Lần
19 Lần Tăng 2
1
Không tăng 16 Lần
29 Lần Tăng 1
2
Tăng 2 16 Lần
18 Lần Không tăng
3
Tăng 1 17 Lần
25 Lần Không tăng
4
Tăng 2 26 Lần
16 Lần Tăng 1
5
Giảm 3 12 Lần
14 Lần Không tăng
6
Giảm 1 19 Lần
11 Lần Giảm 4
7
Giảm 1 20 Lần
20 Lần Tăng 1
8
Giảm 1 18 Lần
20 Lần Không tăng
9
Tăng 1 18 Lần