Xổ số Đồng Tháp 60 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 60 ngày

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/04/2024

ĐB 746822
Nhất 51884
Nhì 26044
Ba 91127 49515
60543 96122 77367 02549
58653 84818 92788
Năm 5548
Sáu 5414 6950 8819
Bảy 833
Tám 41
Đầu
0
1 15, 18, 14, 19
2 22, 27, 22
3 33
4 44, 43, 49, 48, 41
5 53, 50
6 67
7
8 84, 88
9
Đuôi
0 50
1 41
2 22, 22
3 43, 53, 33
4 84, 44, 14
5 15
6
7 27, 67
8 18, 88, 48
9 49, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/04/2024

ĐB 516068
Nhất 25639
Nhì 55890
Ba 54419 78499
66044 08285 24924 75626
01956 48827 49746
Năm 0037
Sáu 3115 3225 0078
Bảy 329
Tám 94
Đầu
0
1 19, 15
2 24, 26, 27, 25, 29
3 39, 37
4 44, 46
5 56
6 68
7 78
8 85
9 90, 99, 94
Đuôi
0 90
1
2
3
4 44, 24, 94
5 85, 15, 25
6 26, 56, 46
7 27, 37
8 68, 78
9 39, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/04/2024

ĐB 792804
Nhất 34258
Nhì 83277
Ba 41043 41859
76169 04561 45656 62651
74384 19731 81026
Năm 3201
Sáu 5717 4668 9388
Bảy 500
Tám 69
Đầu
0 04, 01, 00
1 17
2 26
3 31
4 43
5 58, 59, 56, 51
6 69, 61, 68, 69
7 77
8 84, 88
9
Đuôi
0 00
1 61, 51, 31, 01
2
3 43
4 04, 84
5
6 56, 26
7 77, 17
8 58, 68, 88
9 59, 69, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/03/2024

ĐB 860915
Nhất 07015
Nhì 34654
Ba 84681 47066
57383 61617 22684 77726
40793 71711 59808
Năm 9933
Sáu 5327 3426 3156
Bảy 836
Tám 92
Đầu
0 08
1 15, 15, 17, 11
2 26, 27, 26
3 33, 36
4
5 54, 56
6 66
7
8 81, 83, 84
9 93, 92
Đuôi
0
1 81, 11
2 92
3 83, 93, 33
4 54, 84
5 15, 15
6 66, 26, 26, 56, 36
7 17, 27
8 08
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/03/2024

ĐB 644940
Nhất 70983
Nhì 79146
Ba 45499 12144
05038 04378 91688 52674
73520 12883 59742
Năm 2432
Sáu 9266 8610 8060
Bảy 897
Tám 10
Đầu
0
1 10, 10
2 20
3 38, 32
4 40, 46, 44, 42
5
6 66, 60
7 78, 74
8 83, 88, 83
9 99, 97
Đuôi
0 40, 20, 10, 60, 10
1
2 42, 32
3 83, 83
4 44, 74
5
6 46, 66
7 97
8 38, 78, 88
9 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/03/2024

ĐB 290910
Nhất 94695
Nhì 72594
Ba 84421 99921
17650 39731 96942 61302
56831 16021 74864
Năm 8640
Sáu 4220 0777 8194
Bảy 951
Tám 44
Đầu
0 02
1 10
2 21, 21, 21, 20
3 31, 31
4 42, 40, 44
5 50, 51
6 64
7 77
8
9 95, 94, 94
Đuôi
0 10, 50, 40, 20
1 21, 21, 31, 31, 21, 51
2 42, 02
3
4 94, 64, 94, 44
5 95
6
7 77
8
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/03/2024

ĐB 726934
Nhất 10253
Nhì 58030
Ba 65293 35227
99487 27542 81655 14489
33056 86612 83040
Năm 8097
Sáu 5337 7021 5601
Bảy 937
Tám 69
Đầu
0 01
1 12
2 27, 21
3 34, 30, 37, 37
4 42, 40
5 53, 55, 56
6 69
7
8 87, 89
9 93, 97
Đuôi
0 30, 40
1 21, 01
2 42, 12
3 53, 93
4 34
5 55
6 56
7 27, 87, 97, 37, 37
8
9 89, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/02/2024

ĐB 111134
Nhất 59582
Nhì 89129
Ba 06176 13490
86713 70023 98294 36597
92267 98679 43406
Năm 7632
Sáu 4724 0987 0326
Bảy 649
Tám 83
Đầu
0 06
1 13
2 29, 23, 24, 26
3 34, 32
4 49
5
6 67
7 76, 79
8 82, 87, 83
9 90, 94, 97
Đuôi
0 90
1
2 82, 32
3 13, 23, 83
4 34, 94, 24
5
6 76, 06, 26
7 97, 67, 87
8
9 29, 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/02/2024

ĐB 361025
Nhất 26974
Nhì 87035
Ba 81168 12095
22544 67114 30752 44123
02419 98098 22650
Năm 5263
Sáu 8208 0098 8123
Bảy 495
Tám 92
Đầu
0 08
1 14, 19
2 25, 23, 23
3 35
4 44
5 52, 50
6 68, 63
7 74
8
9 95, 98, 98, 95, 92
Đuôi
0 50
1
2 52, 92
3 23, 63, 23
4 74, 44, 14
5 25, 35, 95, 95
6
7
8 68, 98, 08, 98
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/02/2024

ĐB 659427
Nhất 00289
Nhì 60486
Ba 14149 86922
74624 56214 36980 39341
40748 31672 72236
Năm 9642
Sáu 2774 5946 7270
Bảy 948
Tám 87
Đầu
0
1 14
2 27, 22, 24
3 36
4 49, 41, 48, 42, 46, 48
5
6
7 72, 74, 70
8 89, 86, 80, 87
9
Đuôi
0 80, 70
1 41
2 22, 72, 42
3
4 24, 14, 74
5
6 86, 36, 46
7 27, 87
8 48, 48
9 89, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/02/2024

ĐB 215543
Nhất 35915
Nhì 72389
Ba 88878 29537
11200 24558 32647 69076
66865 49945 84541
Năm 6213
Sáu 3224 6978 6477
Bảy 628
Tám 45
Đầu
0 00
1 15, 13
2 24, 28
3 37
4 43, 47, 45, 41, 45
5 58
6 65
7 78, 76, 78, 77
8 89
9
Đuôi
0 00
1 41
2
3 43, 13
4 24
5 15, 65, 45, 45
6 76
7 37, 47, 77
8 78, 58, 78, 28
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/01/2024

ĐB 252764
Nhất 66290
Nhì 82819
Ba 36217 82434
04065 15968 93649 47270
10533 14458 73077
Năm 0772
Sáu 6589 7286 9298
Bảy 369
Tám 33
Đầu
0
1 19, 17
2
3 34, 33, 33
4 49
5 58
6 64, 65, 68, 69
7 70, 77, 72
8 89, 86
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70
1
2 72
3 33, 33
4 64, 34
5 65
6 86
7 17, 77
8 68, 58, 98
9 19, 49, 89, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/01/2024

ĐB 383815
Nhất 57775
Nhì 65890
Ba 78777 36932
98899 36921 85535 75074
07059 24586 60979
Năm 1237
Sáu 7611 1547 9312
Bảy 744
Tám 93
Đầu
0
1 15, 11, 12
2 21
3 32, 35, 37
4 47, 44
5 59
6
7 75, 77, 74, 79
8 86
9 90, 99, 93
Đuôi
0 90
1 21, 11
2 32, 12
3 93
4 74, 44
5 15, 75, 35
6 86
7 77, 37, 47
8
9 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/01/2024

ĐB 473495
Nhất 51502
Nhì 32225
Ba 64881 41990
25138 50939 31338 03074
86621 47158 77398
Năm 0976
Sáu 6546 6724 8266
Bảy 577
Tám 86
Đầu
0 02
1
2 25, 21, 24
3 38, 39, 38
4 46
5 58
6 66
7 74, 76, 77
8 81, 86
9 95, 90, 98
Đuôi
0 90
1 81, 21
2 02
3
4 74, 24
5 95, 25
6 76, 46, 66, 86
7 77
8 38, 38, 58, 98
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/01/2024

ĐB 600981
Nhất 12445
Nhì 28553
Ba 24303 82902
76694 49980 65068 14198
24034 82886 72777
Năm 6451
Sáu 6506 9350 6745
Bảy 116
Tám 97
Đầu
0 03, 02, 06
1 16
2
3 34
4 45, 45
5 53, 51, 50
6 68
7 77
8 81, 80, 86
9 94, 98, 97
Đuôi
0 80, 50
1 81, 51
2 02
3 53, 03
4 94, 34
5 45, 45
6 86, 06, 16
7 77, 97
8 68, 98
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/01/2024

ĐB 664781
Nhất 44005
Nhì 54371
Ba 01007 16843
47638 12065 76748 96187
64030 42408 63647
Năm 9273
Sáu 1846 0901 5749
Bảy 381
Tám 10
Đầu
0 05, 07, 08, 01
1 10
2
3 38, 30
4 43, 48, 47, 46, 49
5
6 65
7 71, 73
8 81, 87, 81
9
Đuôi
0 30, 10
1 81, 71, 01, 81
2
3 43, 73
4
5 05, 65
6 46
7 07, 87, 47
8 38, 48, 08
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/12/2023

ĐB 221165
Nhất 37918
Nhì 72972
Ba 06554 58167
88642 96502 50595 28071
39639 79324 77549
Năm 8317
Sáu 9721 9072 3058
Bảy 013
Tám 59
Đầu
0 02
1 18, 17, 13
2 24, 21
3 39
4 42, 49
5 54, 58, 59
6 65, 67
7 72, 71, 72
8
9 95
Đuôi
0
1 71, 21
2 72, 42, 02, 72
3 13
4 54, 24
5 65, 95
6
7 67, 17
8 18, 58
9 39, 49, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/12/2023

ĐB 845829
Nhất 82072
Nhì 96613
Ba 64216 62968
54892 97728 03267 80673
30833 53400 71317
Năm 5849
Sáu 3345 7316 3490
Bảy 597
Tám 80
Đầu
0 00
1 13, 16, 17, 16
2 29, 28
3 33
4 49, 45
5
6 68, 67
7 72, 73
8 80
9 92, 90, 97
Đuôi
0 00, 90, 80
1
2 72, 92
3 13, 73, 33
4
5 45
6 16, 16
7 67, 17, 97
8 68, 28
9 29, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/12/2023

ĐB 915400
Nhất 75819
Nhì 77255
Ba 92933 23759
26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Năm 2514
Sáu 9991 4050 9573
Bảy 243
Tám 61
Đầu
0 00
1 19, 14, 14
2
3 33, 38, 32, 31
4 43, 43
5 55, 59, 50
6 61
7 73
8 80, 83
9 91
Đuôi
0 00, 80, 50
1 31, 91, 61
2 32
3 33, 43, 83, 73, 43
4 14, 14
5 55
6
7
8 38
9 19, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/12/2023

ĐB 496576
Nhất 87008
Nhì 75044
Ba 47239 60093
42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Năm 7224
Sáu 7688 8031 2695
Bảy 293
Tám 81
Đầu
0 08, 06
1
2 24
3 39, 32, 32, 31
4 44
5 56
6
7 76, 70, 72
8 88, 81
9 93, 98, 95, 93
Đuôi
0 70
1 31, 81
2 32, 32, 72
3 93, 93
4 44, 24
5 95
6 76, 56, 06
7
8 08, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/11/2023

ĐB 239358
Nhất 10467
Nhì 80122
Ba 09668 58849
25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Năm 5202
Sáu 6488 7565 9470
Bảy 096
Tám 48
Đầu
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 49, 41, 48
5 58
6 67, 68, 65
7 70
8 88
9 99, 96
Đuôi
0 10, 70
1 41, 01
2 22, 02
3
4
5 65
6 96
7 67, 37
8 58, 68, 88, 48
9 49, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/11/2023

ĐB 463710
Nhất 85030
Nhì 55093
Ba 03247 17028
25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Năm 3159
Sáu 0473 7396 0809
Bảy 423
Tám 27
Đầu
0 09
1 10, 19
2 28, 29, 25, 23, 27
3 30
4 47
5 59
6 65
7 78, 73
8 82
9 93, 97, 96
Đuôi
0 10, 30
1
2 82
3 93, 73, 23
4
5 25, 65
6 96
7 47, 97, 27
8 28, 78
9 29, 19, 59, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/11/2023

ĐB 494745
Nhất 36093
Nhì 40295
Ba 63388 73254
83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Năm 6425
Sáu 7337 5494 3001
Bảy 041
Tám 72
Đầu
0 01
1 15
2 25
3 37
4 45, 49, 41
5 54, 56, 55
6 65, 69
7 75, 72
8 88
9 93, 95, 94
Đuôi
0
1 01, 41
2 72
3 93
4 54, 94
5 45, 95, 65, 55, 15, 75, 25
6 56
7 37
8 88
9 69, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/11/2023

ĐB 749865
Nhất 59423
Nhì 45810
Ba 06448 56841
82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Năm 1281
Sáu 3502 6592 3070
Bảy 320
Tám 29
Đầu
0 02
1 10
2 23, 20, 29
3
4 48, 41, 40
5 50, 55
6 65
7 79, 73, 70
8 82, 81
9 94, 92
Đuôi
0 10, 40, 50, 70, 20
1 41, 81
2 82, 02, 92
3 23, 73
4 94
5 65, 55
6
7
8 48
9 79, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/10/2023

ĐB 110959
Nhất 61877
Nhì 04452
Ba 96020 71723
59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Năm 9678
Sáu 9427 6307 9270
Bảy 403
Tám 97
Đầu
0 09, 09, 07, 03
1
2 20, 23, 21, 27
3 34
4 43, 49
5 59, 52
6
7 77, 78, 70
8 89
9 97
Đuôi
0 20, 70
1 21
2 52
3 23, 43, 03
4 34
5
6
7 77, 27, 07, 97
8 78
9 59, 09, 89, 09, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/10/2023

ĐB 569478
Nhất 89728
Nhì 80726
Ba 19848 05741
72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Năm 6793
Sáu 7027 4286 9642
Bảy 432
Tám 29
Đầu
0
1 14
2 28, 26, 21, 24, 27, 29
3 32
4 48, 41, 42
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 95, 93
Đuôi
0
1 41, 21
2 62, 42, 32
3 93
4 14, 54, 24
5 95
6 26, 86
7 67, 27
8 78, 28, 48
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/10/2023

ĐB 726635
Nhất 68124
Nhì 77777
Ba 42505 35180
93854 01856 19796 50225
73634 55328 44936
Năm 4959
Sáu 4674 1661 4878
Bảy 957
Tám 53
Đầu
0 05
1
2 24, 25, 28
3 35, 34, 36
4
5 54, 56, 59, 57, 53
6 61
7 77, 74, 78
8 80
9 96
Đuôi
0 80
1 61
2
3 53
4 24, 54, 34, 74
5 35, 05, 25
6 56, 96, 36
7 77, 57
8 28, 78
9 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/10/2023

ĐB 752824
Nhất 17356
Nhì 56883
Ba 69474 29839
23428 06342 39152 45576
82798 94864 17616
Năm 2589
Sáu 6812 6507 7264
Bảy 012
Tám 94
Đầu
0 07
1 16, 12, 12
2 24, 28
3 39
4 42
5 56, 52
6 64, 64
7 74, 76
8 83, 89
9 98, 94
Đuôi
0
1
2 42, 52, 12, 12
3 83
4 24, 74, 64, 64, 94
5
6 56, 76, 16
7 07
8 28, 98
9 39, 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/10/2023

ĐB 413613
Nhất 36946
Nhì 06546
Ba 42862 14907
34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Năm 9214
Sáu 5919 7823 2891
Bảy 676
Tám 92
Đầu
0 07, 03
1 13, 15, 14, 19
2 26, 22, 23
3 39
4 46, 46
5 52
6 62
7 76
8
9 96, 91, 92
Đuôi
0
1 91
2 62, 52, 22, 92
3 13, 03, 23
4 14
5 15
6 46, 46, 96, 26, 76
7 07
8
9 39, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/09/2023

ĐB 460871
Nhất 60481
Nhì 30148
Ba 05691 20896
49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Năm 2442
Sáu 7168 9342 7903
Bảy 788
Tám 15
Đầu
0 06, 04, 03
1 19, 15
2 29
3 30
4 48, 42, 42
5 56
6 68
7 71
8 81, 85, 88
9 91, 96
Đuôi
0 30
1 71, 81, 91
2 42, 42
3 03
4 04
5 85, 15
6 96, 06, 56
7
8 48, 68, 88
9 29, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/09/2023

ĐB 498180
Nhất 53115
Nhì 67344
Ba 13039 96031
17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Năm 2659
Sáu 4665 3585 3914
Bảy 263
Tám 74
Đầu
0
1 15, 14
2 25
3 39, 31, 37
4 44
5 55, 59
6 61, 65, 63
7 75, 74
8 80, 87, 84, 85
9
Đuôi
0 80
1 31, 61
2
3 63
4 44, 84, 14, 74
5 15, 55, 25, 75, 65, 85
6
7 37, 87
8
9 39, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/09/2023

ĐB 106053
Nhất 00224
Nhì 78211
Ba 32126 88963
43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Năm 7662
Sáu 3851 3600 2613
Bảy 913
Tám 11
Đầu
0 08, 08, 00
1 11, 13, 13, 11
2 24, 26, 23
3
4 41
5 53, 51
6 63, 66, 62
7
8 80, 89
9
Đuôi
0 80, 00
1 11, 41, 51, 11
2 62
3 53, 63, 23, 13, 13
4 24
5
6 26, 66
7
8 08, 08
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/09/2023

ĐB 295310
Nhất 43847
Nhì 16983
Ba 41212 45421
39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Năm 9665
Sáu 5715 7704 0376
Bảy 971
Tám 49
Đầu
0 04
1 10, 12, 15
2 21, 23
3 36, 36
4 47, 49
5
6 67, 65
7 79, 76, 71
8 83, 82
9 96
Đuôi
0 10
1 21, 71
2 12, 82
3 83, 23
4 04
5 65, 15
6 96, 36, 36, 76
7 47, 67
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/08/2023

ĐB 632031
Nhất 41885
Nhì 13076
Ba 85679 35702
65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Năm 3831
Sáu 2030 2631 7791
Bảy 373
Tám 11
Đầu
0 02, 06
1 12, 11
2
3 31, 31, 30, 31
4 49
5
6 68
7 76, 79, 73
8 85, 85, 86, 85
9 91
Đuôi
0 30
1 31, 31, 31, 91, 11
2 02, 12
3 73
4
5 85, 85, 85
6 76, 86, 06
7
8 68
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/08/2023

ĐB 799202
Nhất 33064
Nhì 95487
Ba 42733 15293
60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Năm 2853
Sáu 7005 7407 6604
Bảy 587
Tám 65
Đầu
0 02, 05, 07, 04
1 10, 17
2
3 33
4 49
5 53
6 64, 65
7 71
8 87, 83, 80, 87
9 93, 93
Đuôi
0 10, 80
1 71
2 02
3 33, 93, 83, 93, 53
4 64, 04
5 05, 65
6
7 87, 17, 07, 87
8
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 14/08/2023

ĐB 270591
Nhất 20384
Nhì 06771
Ba 58512 48183
02781 33939 75613 94382
12926 74242 10302
Năm 2148
Sáu 4426 0467 4802
Bảy 674
Tám 75
Đầu
0 02, 02
1 12, 13
2 26, 26
3 39
4 42, 48
5
6 67
7 71, 74, 75
8 84, 83, 81, 82
9 91
Đuôi
0
1 91, 71, 81
2 12, 82, 42, 02, 02
3 83, 13
4 84, 74
5 75
6 26, 26
7 67
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/08/2023

ĐB 429483
Nhất 88191
Nhì 47246
Ba 20938 35759
31933 85636 79299 40082
72406 00252 38086
Năm 8252
Sáu 3068 4045 0596
Bảy 955
Tám 50
Đầu
0 06
1
2
3 38, 33, 36
4 46, 45
5 59, 52, 52, 55, 50
6 68
7
8 83, 82, 86
9 91, 99, 96
Đuôi
0 50
1 91
2 82, 52, 52
3 83, 33
4
5 45, 55
6 46, 36, 06, 86, 96
7
8 38, 68
9 59, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 31/07/2023

ĐB 713613
Nhất 22933
Nhì 38145
Ba 50862 88929
51480 63058 53652 29984
69443 97613 85085
Năm 8645
Sáu 6225 7791 0645
Bảy 605
Tám 33
Đầu
0 05
1 13, 13
2 29, 25
3 33, 33
4 45, 43, 45, 45
5 58, 52
6 62
7
8 80, 84, 85
9 91
Đuôi
0 80
1 91
2 62, 52
3 13, 33, 43, 13, 33
4 84
5 45, 85, 45, 25, 45, 05
6
7
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/07/2023

ĐB 684971
Nhất 40979
Nhì 64744
Ba 70594 12236
10961 20850 80572 57273
85109 25054 12755
Năm 2643
Sáu 7685 5902 9372
Bảy 228
Tám 77
Đầu
0 09, 02
1
2 28
3 36
4 44, 43
5 50, 54, 55
6 61
7 71, 79, 72, 73, 72, 77
8 85
9 94
Đuôi
0 50
1 71, 61
2 72, 02, 72
3 73, 43
4 44, 94, 54
5 55, 85
6 36
7 77
8 28
9 79, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/07/2023

ĐB 611877
Nhất 39911
Nhì 85085
Ba 93894 58767
30453 27649 53239 79646
62970 34413 52273
Năm 4226
Sáu 6867 7215 7838
Bảy 916
Tám 34
Đầu
0
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 39, 38, 34
4 49, 46
5 53
6 67, 67
7 77, 70, 73
8 85
9 94
Đuôi
0 70
1 11
2
3 53, 13, 73
4 94, 34
5 85, 15
6 46, 26, 16
7 77, 67, 67
8 38
9 49, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/07/2023

ĐB 106110
Nhất 29744
Nhì 25758
Ba 74343 68023
29019 82301 87973 76954
21946 27640 64008
Năm 0094
Sáu 6911 1368 6002
Bảy 365
Tám 26
Đầu
0 01, 08, 02
1 10, 19, 11
2 23, 26
3
4 44, 43, 46, 40
5 58, 54
6 68, 65
7 73
8
9 94
Đuôi
0 10, 40
1 01, 11
2 02
3 43, 23, 73
4 44, 54, 94
5 65
6 46, 26
7
8 58, 08, 68
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/07/2023

ĐB 955402
Nhất 05386
Nhì 57688
Ba 49284 27493
15679 66149 29741 32734
16382 69936 50537
Năm 8537
Sáu 2277 7881 3297
Bảy 985
Tám 74
Đầu
0 02
1
2
3 34, 36, 37, 37
4 49, 41
5
6
7 79, 77, 74
8 86, 88, 84, 82, 81, 85
9 93, 97
Đuôi
0
1 41, 81
2 02, 82
3 93
4 84, 34, 74
5 85
6 86, 36
7 37, 37, 77, 97
8 88
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/06/2023

ĐB 506476
Nhất 78198
Nhì 51763
Ba 86645 96428
99275 41667 96392 82069
60909 92132 11574
Năm 7407
Sáu 1812 1120 2111
Bảy 352
Tám 09
Đầu
0 09, 07, 09
1 12, 11
2 28, 20
3 32
4 45
5 52
6 63, 67, 69
7 76, 75, 74
8
9 98, 92
Đuôi
0 20
1 11
2 92, 32, 12, 52
3 63
4 74
5 45, 75
6 76
7 67, 07
8 98, 28
9 69, 09, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/06/2023

ĐB 828376
Nhất 46052
Nhì 09838
Ba 86983 06109
23453 51430 58565 47904
40672 24550 80429
Năm 8343
Sáu 6177 3309 0944
Bảy 398
Tám 07
Đầu
0 09, 04, 09, 07
1
2 29
3 38, 30
4 43, 44
5 52, 53, 50
6 65
7 76, 72, 77
8 83
9 98
Đuôi
0 30, 50
1
2 52, 72
3 83, 53, 43
4 04, 44
5 65
6 76
7 77, 07
8 38, 98
9 09, 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/06/2023

ĐB 918358
Nhất 02128
Nhì 67597
Ba 04222 23341
22215 10836 00854 42195
00262 20118 73582
Năm 7411
Sáu 7288 6619 9564
Bảy 932
Tám 70
Đầu
0
1 15, 18, 11, 19
2 28, 22
3 36, 32
4 41
5 58, 54
6 62, 64
7 70
8 82, 88
9 97, 95
Đuôi
0 70
1 41, 11
2 22, 62, 82, 32
3
4 54, 64
5 15, 95
6 36
7 97
8 58, 28, 18, 88
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/06/2023

ĐB 898030
Nhất 29079
Nhì 39932
Ba 10037 31343
07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Năm 0492
Sáu 8099 0178 3305
Bảy 589
Tám 48
Đầu
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5
6
7 79, 78
8 89, 89
9 97, 96, 92, 99
Đuôi
0 30
1 21, 11
2 32, 92
3 43
4
5 05
6 46, 96
7 37, 47, 97
8 78, 48
9 79, 89, 99, 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/05/2023

ĐB 526934
Nhất 59352
Nhì 48322
Ba 31700 03744
49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Năm 1865
Sáu 1269 6300 3681
Bảy 398
Tám 15
Đầu
0 00, 00
1 13, 11, 15
2 22, 20
3 34
4 44, 41
5 52, 56
6 65, 69
7
8 88, 81
9 94, 98
Đuôi
0 00, 20, 00
1 11, 41, 81
2 52, 22
3 13
4 34, 44, 94
5 65, 15
6 56
7
8 88, 98
9 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/05/2023

ĐB 817013
Nhất 80542
Nhì 60589
Ba 34943 23912
85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Năm 9096
Sáu 5085 0501 1156
Bảy 448
Tám 77
Đầu
0 01
1 13, 12, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 49, 48
5 56
6
7 77
8 89, 81, 80, 85
9 96, 96
Đuôi
0 80
1 81, 01
2 42, 12
3 13, 43
4
5 85
6 96, 96, 56
7 27, 77
8 48
9 89, 19, 49, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/05/2023

ĐB 823050
Nhất 96610
Nhì 64754
Ba 99756 50426
09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Năm 8213
Sáu 8252 4026 7703
Bảy 492
Tám 33
Đầu
0 01, 03
1 10, 13
2 26, 26, 26
3 31, 30, 33
4
5 50, 54, 56, 52
6 67
7
8 82
9 97, 92
Đuôi
0 50, 10, 30
1 01, 31
2 82, 52, 92
3 13, 03, 33
4 54
5
6 56, 26, 26, 26
7 67, 97
8
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/05/2023

ĐB 637269
Nhất 11258
Nhì 60450
Ba 21231 19572
79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Năm 7160
Sáu 0890 0080 5134
Bảy 267
Tám 03
Đầu
0 04, 03
1
2
3 31, 38, 34
4
5 58, 50
6 69, 66, 60, 67
7 72, 77, 73
8 86, 80
9 94, 90
Đuôi
0 50, 60, 90, 80
1 31
2 72
3 73, 03
4 04, 94, 34
5
6 66, 86
7 77, 67
8 58, 38
9 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/05/2023

ĐB 397597
Nhất 77102
Nhì 83732
Ba 37824 63558
08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Năm 8757
Sáu 6669 7310 8360
Bảy 525
Tám 18
Đầu
0 02, 08
1 15, 10, 18
2 24, 27, 25
3 32, 31
4 49, 45
5 58, 57
6 69, 60
7
8 88
9 97
Đuôi
0 10, 60
1 31
2 02, 32
3
4 24
5 15, 45, 25
6
7 97, 27, 57
8 58, 88, 08, 18
9 49, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/04/2023

ĐB 102237
Nhất 64748
Nhì 66122
Ba 54089 65129
85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Năm 8586
Sáu 8853 4404 7852
Bảy 727
Tám 87
Đầu
0 09, 04
1 15
2 22, 29, 27
3 37
4 48, 48
5 55, 53, 52
6
7
8 89, 81, 83, 80, 86, 87
9
Đuôi
0 80
1 81
2 22, 52
3 83, 53
4 04
5 15, 55
6 86
7 37, 27, 87
8 48, 48
9 89, 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/04/2023

ĐB 169373
Nhất 91114
Nhì 43456
Ba 24910 30053
42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Năm 5206
Sáu 2558 7420 0072
Bảy 882
Tám 62
Đầu
0 06
1 14, 10, 16
2 27, 26, 20
3
4
5 56, 53, 52, 58
6 60, 62
7 73, 72, 72
8 83, 82
9
Đuôi
0 10, 60, 20
1
2 72, 52, 72, 82, 62
3 73, 53, 83
4 14
5
6 56, 16, 26, 06
7 27
8 58
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/04/2023

ĐB 019373
Nhất 18970
Nhì 22034
Ba 95633 69447
86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Năm 8278
Sáu 6028 9408 3343
Bảy 712
Tám 80
Đầu
0 08, 08
1 12
2 21, 21, 28
3 34, 33
4 47, 49, 40, 43
5
6
7 73, 70, 78
8 82, 87, 80
9
Đuôi
0 70, 40, 80
1 21, 21
2 82, 12
3 73, 33, 43
4 34
5
6
7 47, 87
8 08, 78, 28, 08
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/04/2023

ĐB 456415
Nhất 31691
Nhì 17419
Ba 50031 22643
32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Năm 0711
Sáu 8956 6664 6311
Bảy 517
Tám 05
Đầu
0 05
1 15, 19, 11, 11, 11, 17
2
3 31
4 43, 46, 41
5 56, 56
6 64
7
8 82, 82
9 91, 95
Đuôi
0
1 91, 31, 41, 11, 11, 11
2 82, 82
3 43
4 64
5 15, 95, 05
6 46, 56, 56
7 17
8
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/03/2023

ĐB 624449
Nhất 40560
Nhì 15517
Ba 28391 31019
34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Năm 0273
Sáu 0753 4282 9960
Bảy 752
Tám 27
Đầu
0
1 17, 19
2 29, 24, 27
3
4 49, 44
5 53, 52
6 60, 63, 67, 60
7 76, 75, 73
8 82
9 91
Đuôi
0 60, 60
1 91
2 82, 52
3 63, 73, 53
4 44, 24
5 75
6 76
7 17, 67, 27
8
9 49, 19, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/03/2023

ĐB 665017
Nhất 56233
Nhì 75224
Ba 26517 00107
60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Năm 7495
Sáu 0228 0569 3511
Bảy 762
Tám 62
Đầu
0 07, 05
1 17, 17, 11
2 24, 28
3 33, 36, 35, 34
4 40
5 59
6 69, 62, 62
7 75
8
9 95
Đuôi
0 40
1 11
2 62, 62
3 33
4 24, 34
5 75, 05, 35, 95
6 36
7 17, 17, 07
8 28
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/03/2023

ĐB 646022
Nhất 44689
Nhì 06350
Ba 17963 56454
07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Năm 7663
Sáu 6743 5171 7428
Bảy 253
Tám 99
Đầu
0 02
1 18
2 22, 28
3
4 48, 46, 43
5 50, 54, 53
6 63, 66, 63
7 71
8 89, 89, 89
9 99
Đuôi
0 50
1 71
2 22, 02
3 63, 63, 43, 53
4 54
5
6 66, 46
7
8 48, 18, 28
9 89, 89, 89, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/03/2023

ĐB 376440
Nhất 68544
Nhì 53737
Ba 00016 09803
38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Năm 7543
Sáu 4709 4547 2630
Bảy 666
Tám 66
Đầu
0 03, 09
1 16
2 29
3 37, 30
4 40, 44, 42, 43, 47
5
6 66, 66
7 70
8 86, 85
9 94, 96
Đuôi
0 40, 70, 30
1
2 42
3 03, 43
4 44, 94
5 85
6 16, 86, 96, 66, 66
7 37, 47
8
9 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/02/2023

ĐB 545088
Nhất 90863
Nhì 30580
Ba 15861 48469
61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Năm 0093
Sáu 4973 3135 1681
Bảy 044
Tám 73
Đầu
0
1 17, 13
2 21, 27
3 35
4 49, 48, 44
5
6 63, 61, 69
7 73, 73
8 88, 80, 87, 81
9 93
Đuôi
0 80
1 61, 21, 81
2
3 63, 13, 93, 73, 73
4 44
5 35
6
7 17, 87, 27
8 88, 48
9 69, 49

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 60 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 60 ngày 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 60 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Tháp. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Tháp 60 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 60 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 60 ngày 2

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 60 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 60 ngày 3

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 60 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 60 ngày 4

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDT 60 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDT 60 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Tháp 60 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.