Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/06/2024

ĐB 451188
Nhất 91935
Nhì 29884
Ba 44901 68822
34746 35747 12533 50771
66370 19857 00749
Năm 2765
Sáu 1564 2073 8980
Bảy 585
Tám 69
Đầu
0 01
1
2 22
3 35, 33
4 46, 47, 49
5 57
6 65, 64, 69
7 71, 70, 73
8 88, 84, 80, 85
9
Đuôi
0 70, 80
1 01, 71
2 22
3 33, 73
4 84, 64
5 35, 65, 85
6 46
7 47, 57
8 88
9 49, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/06/2024

ĐB 453876
Nhất 50571
Nhì 93894
Ba 63223 52829
43058 18384 94610 79801
49986 93460 31972
Năm 6475
Sáu 8677 6475 4756
Bảy 384
Tám 99
Đầu
0 01
1 10
2 23, 29
3
4
5 58, 56
6 60
7 76, 71, 72, 75, 77, 75
8 84, 86, 84
9 94, 99
Đuôi
0 10, 60
1 71, 01
2 72
3 23
4 94, 84, 84
5 75, 75
6 76, 86, 56
7 77
8 58
9 29, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/05/2024

ĐB 575556
Nhất 00198
Nhì 01040
Ba 10005 69028
67307 56100 65126 54553
23014 54923 60575
Năm 5832
Sáu 9919 3111 2550
Bảy 559
Tám 45
Đầu
0 05, 07, 00
1 14, 19, 11
2 28, 26, 23
3 32
4 40, 45
5 56, 53, 50, 59
6
7 75
8
9 98
Đuôi
0 40, 00, 50
1 11
2 32
3 53, 23
4 14
5 05, 75, 45
6 56, 26
7 07
8 98, 28
9 19, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/05/2024

ĐB 982772
Nhất 79275
Nhì 82289
Ba 75330 05031
02542 48600 71637 40175
16263 42309 69548
Năm 8579
Sáu 4326 6767 9475
Bảy 452
Tám 53
Đầu
0 00, 09
1
2 26
3 30, 31, 37
4 42, 48
5 52, 53
6 63, 67
7 72, 75, 75, 79, 75
8 89
9
Đuôi
0 30, 00
1 31
2 72, 42, 52
3 63, 53
4
5 75, 75, 75
6 26
7 37, 67
8 48
9 89, 09, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/05/2024

ĐB 031128
Nhất 51682
Nhì 27762
Ba 77280 81465
15620 42600 20077 77466
45736 65610 37891
Năm 3667
Sáu 9918 7477 0377
Bảy 214
Tám 64
Đầu
0 00
1 10, 18, 14
2 28, 20
3 36
4
5
6 62, 65, 66, 67, 64
7 77, 77, 77
8 82, 80
9 91
Đuôi
0 80, 20, 00, 10
1 91
2 82, 62
3
4 14, 64
5 65
6 66, 36
7 77, 67, 77, 77
8 28, 18
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/05/2024

ĐB 654038
Nhất 96193
Nhì 63877
Ba 46989 78291
60389 11339 89968 46397
28213 87410 75131
Năm 9557
Sáu 0068 1110 7296
Bảy 932
Tám 71
Đầu
0
1 13, 10, 10
2
3 38, 39, 31, 32
4
5 57
6 68, 68
7 77, 71
8 89, 89
9 93, 91, 97, 96
Đuôi
0 10, 10
1 91, 31, 71
2 32
3 93, 13
4
5
6 96
7 77, 97, 57
8 38, 68, 68
9 89, 89, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/04/2024

ĐB 994054
Nhất 00449
Nhì 53483
Ba 82581 80859
38185 28993 17719 02258
11695 95812 88062
Năm 5177
Sáu 8231 5011 3447
Bảy 417
Tám 48
Đầu
0
1 19, 12, 11, 17
2
3 31
4 49, 47, 48
5 54, 59, 58
6 62
7 77
8 83, 81, 85
9 93, 95
Đuôi
0
1 81, 31, 11
2 12, 62
3 83, 93
4 54
5 85, 95
6
7 77, 47, 17
8 58, 48
9 49, 59, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/04/2024

ĐB 760456
Nhất 78848
Nhì 23089
Ba 17597 84172
91257 22443 16090 47153
81140 45221 40404
Năm 8845
Sáu 2465 5294 1957
Bảy 717
Tám 36
Đầu
0 04
1 17
2 21
3 36
4 48, 43, 40, 45
5 56, 57, 53, 57
6 65
7 72
8 89
9 97, 90, 94
Đuôi
0 90, 40
1 21
2 72
3 43, 53
4 04, 94
5 45, 65
6 56, 36
7 97, 57, 57, 17
8 48
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/04/2024

ĐB 746822
Nhất 51884
Nhì 26044
Ba 91127 49515
60543 96122 77367 02549
58653 84818 92788
Năm 5548
Sáu 5414 6950 8819
Bảy 833
Tám 41
Đầu
0
1 15, 18, 14, 19
2 22, 27, 22
3 33
4 44, 43, 49, 48, 41
5 53, 50
6 67
7
8 84, 88
9
Đuôi
0 50
1 41
2 22, 22
3 43, 53, 33
4 84, 44, 14
5 15
6
7 27, 67
8 18, 88, 48
9 49, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/04/2024

ĐB 516068
Nhất 25639
Nhì 55890
Ba 54419 78499
66044 08285 24924 75626
01956 48827 49746
Năm 0037
Sáu 3115 3225 0078
Bảy 329
Tám 94
Đầu
0
1 19, 15
2 24, 26, 27, 25, 29
3 39, 37
4 44, 46
5 56
6 68
7 78
8 85
9 90, 99, 94
Đuôi
0 90
1
2
3
4 44, 24, 94
5 85, 15, 25
6 26, 56, 46
7 27, 37
8 68, 78
9 39, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/04/2024

ĐB 792804
Nhất 34258
Nhì 83277
Ba 41043 41859
76169 04561 45656 62651
74384 19731 81026
Năm 3201
Sáu 5717 4668 9388
Bảy 500
Tám 69
Đầu
0 04, 01, 00
1 17
2 26
3 31
4 43
5 58, 59, 56, 51
6 69, 61, 68, 69
7 77
8 84, 88
9
Đuôi
0 00
1 61, 51, 31, 01
2
3 43
4 04, 84
5
6 56, 26
7 77, 17
8 58, 68, 88
9 59, 69, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/03/2024

ĐB 860915
Nhất 07015
Nhì 34654
Ba 84681 47066
57383 61617 22684 77726
40793 71711 59808
Năm 9933
Sáu 5327 3426 3156
Bảy 836
Tám 92
Đầu
0 08
1 15, 15, 17, 11
2 26, 27, 26
3 33, 36
4
5 54, 56
6 66
7
8 81, 83, 84
9 93, 92
Đuôi
0
1 81, 11
2 92
3 83, 93, 33
4 54, 84
5 15, 15
6 66, 26, 26, 56, 36
7 17, 27
8 08
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/03/2024

ĐB 644940
Nhất 70983
Nhì 79146
Ba 45499 12144
05038 04378 91688 52674
73520 12883 59742
Năm 2432
Sáu 9266 8610 8060
Bảy 897
Tám 10
Đầu
0
1 10, 10
2 20
3 38, 32
4 40, 46, 44, 42
5
6 66, 60
7 78, 74
8 83, 88, 83
9 99, 97
Đuôi
0 40, 20, 10, 60, 10
1
2 42, 32
3 83, 83
4 44, 74
5
6 46, 66
7 97
8 38, 78, 88
9 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/03/2024

ĐB 290910
Nhất 94695
Nhì 72594
Ba 84421 99921
17650 39731 96942 61302
56831 16021 74864
Năm 8640
Sáu 4220 0777 8194
Bảy 951
Tám 44
Đầu
0 02
1 10
2 21, 21, 21, 20
3 31, 31
4 42, 40, 44
5 50, 51
6 64
7 77
8
9 95, 94, 94
Đuôi
0 10, 50, 40, 20
1 21, 21, 31, 31, 21, 51
2 42, 02
3
4 94, 64, 94, 44
5 95
6
7 77
8
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/03/2024

ĐB 726934
Nhất 10253
Nhì 58030
Ba 65293 35227
99487 27542 81655 14489
33056 86612 83040
Năm 8097
Sáu 5337 7021 5601
Bảy 937
Tám 69
Đầu
0 01
1 12
2 27, 21
3 34, 30, 37, 37
4 42, 40
5 53, 55, 56
6 69
7
8 87, 89
9 93, 97
Đuôi
0 30, 40
1 21, 01
2 42, 12
3 53, 93
4 34
5 55
6 56
7 27, 87, 97, 37, 37
8
9 89, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/02/2024

ĐB 111134
Nhất 59582
Nhì 89129
Ba 06176 13490
86713 70023 98294 36597
92267 98679 43406
Năm 7632
Sáu 4724 0987 0326
Bảy 649
Tám 83
Đầu
0 06
1 13
2 29, 23, 24, 26
3 34, 32
4 49
5
6 67
7 76, 79
8 82, 87, 83
9 90, 94, 97
Đuôi
0 90
1
2 82, 32
3 13, 23, 83
4 34, 94, 24
5
6 76, 06, 26
7 97, 67, 87
8
9 29, 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/02/2024

ĐB 361025
Nhất 26974
Nhì 87035
Ba 81168 12095
22544 67114 30752 44123
02419 98098 22650
Năm 5263
Sáu 8208 0098 8123
Bảy 495
Tám 92
Đầu
0 08
1 14, 19
2 25, 23, 23
3 35
4 44
5 52, 50
6 68, 63
7 74
8
9 95, 98, 98, 95, 92
Đuôi
0 50
1
2 52, 92
3 23, 63, 23
4 74, 44, 14
5 25, 35, 95, 95
6
7
8 68, 98, 08, 98
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/02/2024

ĐB 659427
Nhất 00289
Nhì 60486
Ba 14149 86922
74624 56214 36980 39341
40748 31672 72236
Năm 9642
Sáu 2774 5946 7270
Bảy 948
Tám 87
Đầu
0
1 14
2 27, 22, 24
3 36
4 49, 41, 48, 42, 46, 48
5
6
7 72, 74, 70
8 89, 86, 80, 87
9
Đuôi
0 80, 70
1 41
2 22, 72, 42
3
4 24, 14, 74
5
6 86, 36, 46
7 27, 87
8 48, 48
9 89, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/02/2024

ĐB 215543
Nhất 35915
Nhì 72389
Ba 88878 29537
11200 24558 32647 69076
66865 49945 84541
Năm 6213
Sáu 3224 6978 6477
Bảy 628
Tám 45
Đầu
0 00
1 15, 13
2 24, 28
3 37
4 43, 47, 45, 41, 45
5 58
6 65
7 78, 76, 78, 77
8 89
9
Đuôi
0 00
1 41
2
3 43, 13
4 24
5 15, 65, 45, 45
6 76
7 37, 47, 77
8 78, 58, 78, 28
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/01/2024

ĐB 252764
Nhất 66290
Nhì 82819
Ba 36217 82434
04065 15968 93649 47270
10533 14458 73077
Năm 0772
Sáu 6589 7286 9298
Bảy 369
Tám 33
Đầu
0
1 19, 17
2
3 34, 33, 33
4 49
5 58
6 64, 65, 68, 69
7 70, 77, 72
8 89, 86
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70
1
2 72
3 33, 33
4 64, 34
5 65
6 86
7 17, 77
8 68, 58, 98
9 19, 49, 89, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/01/2024

ĐB 383815
Nhất 57775
Nhì 65890
Ba 78777 36932
98899 36921 85535 75074
07059 24586 60979
Năm 1237
Sáu 7611 1547 9312
Bảy 744
Tám 93
Đầu
0
1 15, 11, 12
2 21
3 32, 35, 37
4 47, 44
5 59
6
7 75, 77, 74, 79
8 86
9 90, 99, 93
Đuôi
0 90
1 21, 11
2 32, 12
3 93
4 74, 44
5 15, 75, 35
6 86
7 77, 37, 47
8
9 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/01/2024

ĐB 473495
Nhất 51502
Nhì 32225
Ba 64881 41990
25138 50939 31338 03074
86621 47158 77398
Năm 0976
Sáu 6546 6724 8266
Bảy 577
Tám 86
Đầu
0 02
1
2 25, 21, 24
3 38, 39, 38
4 46
5 58
6 66
7 74, 76, 77
8 81, 86
9 95, 90, 98
Đuôi
0 90
1 81, 21
2 02
3
4 74, 24
5 95, 25
6 76, 46, 66, 86
7 77
8 38, 38, 58, 98
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/01/2024

ĐB 600981
Nhất 12445
Nhì 28553
Ba 24303 82902
76694 49980 65068 14198
24034 82886 72777
Năm 6451
Sáu 6506 9350 6745
Bảy 116
Tám 97
Đầu
0 03, 02, 06
1 16
2
3 34
4 45, 45
5 53, 51, 50
6 68
7 77
8 81, 80, 86
9 94, 98, 97
Đuôi
0 80, 50
1 81, 51
2 02
3 53, 03
4 94, 34
5 45, 45
6 86, 06, 16
7 77, 97
8 68, 98
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/01/2024

ĐB 664781
Nhất 44005
Nhì 54371
Ba 01007 16843
47638 12065 76748 96187
64030 42408 63647
Năm 9273
Sáu 1846 0901 5749
Bảy 381
Tám 10
Đầu
0 05, 07, 08, 01
1 10
2
3 38, 30
4 43, 48, 47, 46, 49
5
6 65
7 71, 73
8 81, 87, 81
9
Đuôi
0 30, 10
1 81, 71, 01, 81
2
3 43, 73
4
5 05, 65
6 46
7 07, 87, 47
8 38, 48, 08
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/12/2023

ĐB 221165
Nhất 37918
Nhì 72972
Ba 06554 58167
88642 96502 50595 28071
39639 79324 77549
Năm 8317
Sáu 9721 9072 3058
Bảy 013
Tám 59
Đầu
0 02
1 18, 17, 13
2 24, 21
3 39
4 42, 49
5 54, 58, 59
6 65, 67
7 72, 71, 72
8
9 95
Đuôi
0
1 71, 21
2 72, 42, 02, 72
3 13
4 54, 24
5 65, 95
6
7 67, 17
8 18, 58
9 39, 49, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/12/2023

ĐB 845829
Nhất 82072
Nhì 96613
Ba 64216 62968
54892 97728 03267 80673
30833 53400 71317
Năm 5849
Sáu 3345 7316 3490
Bảy 597
Tám 80
Đầu
0 00
1 13, 16, 17, 16
2 29, 28
3 33
4 49, 45
5
6 68, 67
7 72, 73
8 80
9 92, 90, 97
Đuôi
0 00, 90, 80
1
2 72, 92
3 13, 73, 33
4
5 45
6 16, 16
7 67, 17, 97
8 68, 28
9 29, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/12/2023

ĐB 915400
Nhất 75819
Nhì 77255
Ba 92933 23759
26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Năm 2514
Sáu 9991 4050 9573
Bảy 243
Tám 61
Đầu
0 00
1 19, 14, 14
2
3 33, 38, 32, 31
4 43, 43
5 55, 59, 50
6 61
7 73
8 80, 83
9 91
Đuôi
0 00, 80, 50
1 31, 91, 61
2 32
3 33, 43, 83, 73, 43
4 14, 14
5 55
6
7
8 38
9 19, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/12/2023

ĐB 496576
Nhất 87008
Nhì 75044
Ba 47239 60093
42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Năm 7224
Sáu 7688 8031 2695
Bảy 293
Tám 81
Đầu
0 08, 06
1
2 24
3 39, 32, 32, 31
4 44
5 56
6
7 76, 70, 72
8 88, 81
9 93, 98, 95, 93
Đuôi
0 70
1 31, 81
2 32, 32, 72
3 93, 93
4 44, 24
5 95
6 76, 56, 06
7
8 08, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/11/2023

ĐB 239358
Nhất 10467
Nhì 80122
Ba 09668 58849
25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Năm 5202
Sáu 6488 7565 9470
Bảy 096
Tám 48
Đầu
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 49, 41, 48
5 58
6 67, 68, 65
7 70
8 88
9 99, 96
Đuôi
0 10, 70
1 41, 01
2 22, 02
3
4
5 65
6 96
7 67, 37
8 58, 68, 88, 48
9 49, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/11/2023

ĐB 463710
Nhất 85030
Nhì 55093
Ba 03247 17028
25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Năm 3159
Sáu 0473 7396 0809
Bảy 423
Tám 27
Đầu
0 09
1 10, 19
2 28, 29, 25, 23, 27
3 30
4 47
5 59
6 65
7 78, 73
8 82
9 93, 97, 96
Đuôi
0 10, 30
1
2 82
3 93, 73, 23
4
5 25, 65
6 96
7 47, 97, 27
8 28, 78
9 29, 19, 59, 09

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Tháp. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.