Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/02/2024

ĐB 111134
Nhất 59582
Nhì 89129
Ba 06176 13490
86713 70023 98294 36597
92267 98679 43406
Năm 7632
Sáu 4724 0987 0326
Bảy 649
Tám 83
Đầu
0 06
1 13
2 29, 23, 24, 26
3 34, 32
4 49
5
6 67
7 76, 79
8 82, 87, 83
9 90, 94, 97
Đuôi
0 90
1
2 82, 32
3 13, 23, 83
4 34, 94, 24
5
6 76, 06, 26
7 97, 67, 87
8
9 29, 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/02/2024

ĐB 361025
Nhất 26974
Nhì 87035
Ba 81168 12095
22544 67114 30752 44123
02419 98098 22650
Năm 5263
Sáu 8208 0098 8123
Bảy 495
Tám 92
Đầu
0 08
1 14, 19
2 25, 23, 23
3 35
4 44
5 52, 50
6 68, 63
7 74
8
9 95, 98, 98, 95, 92
Đuôi
0 50
1
2 52, 92
3 23, 63, 23
4 74, 44, 14
5 25, 35, 95, 95
6
7
8 68, 98, 08, 98
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/02/2024

ĐB 659427
Nhất 00289
Nhì 60486
Ba 14149 86922
74624 56214 36980 39341
40748 31672 72236
Năm 9642
Sáu 2774 5946 7270
Bảy 948
Tám 87
Đầu
0
1 14
2 27, 22, 24
3 36
4 49, 41, 48, 42, 46, 48
5
6
7 72, 74, 70
8 89, 86, 80, 87
9
Đuôi
0 80, 70
1 41
2 22, 72, 42
3
4 24, 14, 74
5
6 86, 36, 46
7 27, 87
8 48, 48
9 89, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/02/2024

ĐB 215543
Nhất 35915
Nhì 72389
Ba 88878 29537
11200 24558 32647 69076
66865 49945 84541
Năm 6213
Sáu 3224 6978 6477
Bảy 628
Tám 45
Đầu
0 00
1 15, 13
2 24, 28
3 37
4 43, 47, 45, 41, 45
5 58
6 65
7 78, 76, 78, 77
8 89
9
Đuôi
0 00
1 41
2
3 43, 13
4 24
5 15, 65, 45, 45
6 76
7 37, 47, 77
8 78, 58, 78, 28
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/01/2024

ĐB 252764
Nhất 66290
Nhì 82819
Ba 36217 82434
04065 15968 93649 47270
10533 14458 73077
Năm 0772
Sáu 6589 7286 9298
Bảy 369
Tám 33
Đầu
0
1 19, 17
2
3 34, 33, 33
4 49
5 58
6 64, 65, 68, 69
7 70, 77, 72
8 89, 86
9 90, 98
Đuôi
0 90, 70
1
2 72
3 33, 33
4 64, 34
5 65
6 86
7 17, 77
8 68, 58, 98
9 19, 49, 89, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/01/2024

ĐB 383815
Nhất 57775
Nhì 65890
Ba 78777 36932
98899 36921 85535 75074
07059 24586 60979
Năm 1237
Sáu 7611 1547 9312
Bảy 744
Tám 93
Đầu
0
1 15, 11, 12
2 21
3 32, 35, 37
4 47, 44
5 59
6
7 75, 77, 74, 79
8 86
9 90, 99, 93
Đuôi
0 90
1 21, 11
2 32, 12
3 93
4 74, 44
5 15, 75, 35
6 86
7 77, 37, 47
8
9 99, 59, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/01/2024

ĐB 473495
Nhất 51502
Nhì 32225
Ba 64881 41990
25138 50939 31338 03074
86621 47158 77398
Năm 0976
Sáu 6546 6724 8266
Bảy 577
Tám 86
Đầu
0 02
1
2 25, 21, 24
3 38, 39, 38
4 46
5 58
6 66
7 74, 76, 77
8 81, 86
9 95, 90, 98
Đuôi
0 90
1 81, 21
2 02
3
4 74, 24
5 95, 25
6 76, 46, 66, 86
7 77
8 38, 38, 58, 98
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/01/2024

ĐB 600981
Nhất 12445
Nhì 28553
Ba 24303 82902
76694 49980 65068 14198
24034 82886 72777
Năm 6451
Sáu 6506 9350 6745
Bảy 116
Tám 97
Đầu
0 03, 02, 06
1 16
2
3 34
4 45, 45
5 53, 51, 50
6 68
7 77
8 81, 80, 86
9 94, 98, 97
Đuôi
0 80, 50
1 81, 51
2 02
3 53, 03
4 94, 34
5 45, 45
6 86, 06, 16
7 77, 97
8 68, 98
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/01/2024

ĐB 664781
Nhất 44005
Nhì 54371
Ba 01007 16843
47638 12065 76748 96187
64030 42408 63647
Năm 9273
Sáu 1846 0901 5749
Bảy 381
Tám 10
Đầu
0 05, 07, 08, 01
1 10
2
3 38, 30
4 43, 48, 47, 46, 49
5
6 65
7 71, 73
8 81, 87, 81
9
Đuôi
0 30, 10
1 81, 71, 01, 81
2
3 43, 73
4
5 05, 65
6 46
7 07, 87, 47
8 38, 48, 08
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/12/2023

ĐB 221165
Nhất 37918
Nhì 72972
Ba 06554 58167
88642 96502 50595 28071
39639 79324 77549
Năm 8317
Sáu 9721 9072 3058
Bảy 013
Tám 59
Đầu
0 02
1 18, 17, 13
2 24, 21
3 39
4 42, 49
5 54, 58, 59
6 65, 67
7 72, 71, 72
8
9 95
Đuôi
0
1 71, 21
2 72, 42, 02, 72
3 13
4 54, 24
5 65, 95
6
7 67, 17
8 18, 58
9 39, 49, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/12/2023

ĐB 845829
Nhất 82072
Nhì 96613
Ba 64216 62968
54892 97728 03267 80673
30833 53400 71317
Năm 5849
Sáu 3345 7316 3490
Bảy 597
Tám 80
Đầu
0 00
1 13, 16, 17, 16
2 29, 28
3 33
4 49, 45
5
6 68, 67
7 72, 73
8 80
9 92, 90, 97
Đuôi
0 00, 90, 80
1
2 72, 92
3 13, 73, 33
4
5 45
6 16, 16
7 67, 17, 97
8 68, 28
9 29, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/12/2023

ĐB 915400
Nhất 75819
Nhì 77255
Ba 92933 23759
26514 33038 62243 20832
04031 72580 86683
Năm 2514
Sáu 9991 4050 9573
Bảy 243
Tám 61
Đầu
0 00
1 19, 14, 14
2
3 33, 38, 32, 31
4 43, 43
5 55, 59, 50
6 61
7 73
8 80, 83
9 91
Đuôi
0 00, 80, 50
1 31, 91, 61
2 32
3 33, 43, 83, 73, 43
4 14, 14
5 55
6
7
8 38
9 19, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/12/2023

ĐB 496576
Nhất 87008
Nhì 75044
Ba 47239 60093
42932 48156 91570 36106
49732 49798 25472
Năm 7224
Sáu 7688 8031 2695
Bảy 293
Tám 81
Đầu
0 08, 06
1
2 24
3 39, 32, 32, 31
4 44
5 56
6
7 76, 70, 72
8 88, 81
9 93, 98, 95, 93
Đuôi
0 70
1 31, 81
2 32, 32, 72
3 93, 93
4 44, 24
5 95
6 76, 56, 06
7
8 08, 98, 88
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/11/2023

ĐB 239358
Nhất 10467
Nhì 80122
Ba 09668 58849
25010 53619 68637 58441
27499 51201 11329
Năm 5202
Sáu 6488 7565 9470
Bảy 096
Tám 48
Đầu
0 01, 02
1 10, 19
2 22, 29
3 37
4 49, 41, 48
5 58
6 67, 68, 65
7 70
8 88
9 99, 96
Đuôi
0 10, 70
1 41, 01
2 22, 02
3
4
5 65
6 96
7 67, 37
8 58, 68, 88, 48
9 49, 19, 99, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/11/2023

ĐB 463710
Nhất 85030
Nhì 55093
Ba 03247 17028
25078 37129 45382 04625
47619 93297 80165
Năm 3159
Sáu 0473 7396 0809
Bảy 423
Tám 27
Đầu
0 09
1 10, 19
2 28, 29, 25, 23, 27
3 30
4 47
5 59
6 65
7 78, 73
8 82
9 93, 97, 96
Đuôi
0 10, 30
1
2 82
3 93, 73, 23
4
5 25, 65
6 96
7 47, 97, 27
8 28, 78
9 29, 19, 59, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/11/2023

ĐB 494745
Nhất 36093
Nhì 40295
Ba 63388 73254
83465 20169 11356 77649
71555 45515 51775
Năm 6425
Sáu 7337 5494 3001
Bảy 041
Tám 72
Đầu
0 01
1 15
2 25
3 37
4 45, 49, 41
5 54, 56, 55
6 65, 69
7 75, 72
8 88
9 93, 95, 94
Đuôi
0
1 01, 41
2 72
3 93
4 54, 94
5 45, 95, 65, 55, 15, 75, 25
6 56
7 37
8 88
9 69, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/11/2023

ĐB 749865
Nhất 59423
Nhì 45810
Ba 06448 56841
82940 44379 58673 92682
32294 85350 78355
Năm 1281
Sáu 3502 6592 3070
Bảy 320
Tám 29
Đầu
0 02
1 10
2 23, 20, 29
3
4 48, 41, 40
5 50, 55
6 65
7 79, 73, 70
8 82, 81
9 94, 92
Đuôi
0 10, 40, 50, 70, 20
1 41, 81
2 82, 02, 92
3 23, 73
4 94
5 65, 55
6
7
8 48
9 79, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/10/2023

ĐB 110959
Nhất 61877
Nhì 04452
Ba 96020 71723
59743 18021 46409 24234
07989 78809 17049
Năm 9678
Sáu 9427 6307 9270
Bảy 403
Tám 97
Đầu
0 09, 09, 07, 03
1
2 20, 23, 21, 27
3 34
4 43, 49
5 59, 52
6
7 77, 78, 70
8 89
9 97
Đuôi
0 20, 70
1 21
2 52
3 23, 43, 03
4 34
5
6
7 77, 27, 07, 97
8 78
9 59, 09, 89, 09, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/10/2023

ĐB 569478
Nhất 89728
Nhì 80726
Ba 19848 05741
72862 09567 80214 58421
10295 50454 51824
Năm 6793
Sáu 7027 4286 9642
Bảy 432
Tám 29
Đầu
0
1 14
2 28, 26, 21, 24, 27, 29
3 32
4 48, 41, 42
5 54
6 62, 67
7 78
8 86
9 95, 93
Đuôi
0
1 41, 21
2 62, 42, 32
3 93
4 14, 54, 24
5 95
6 26, 86
7 67, 27
8 78, 28, 48
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/10/2023

ĐB 726635
Nhất 68124
Nhì 77777
Ba 42505 35180
93854 01856 19796 50225
73634 55328 44936
Năm 4959
Sáu 4674 1661 4878
Bảy 957
Tám 53
Đầu
0 05
1
2 24, 25, 28
3 35, 34, 36
4
5 54, 56, 59, 57, 53
6 61
7 77, 74, 78
8 80
9 96
Đuôi
0 80
1 61
2
3 53
4 24, 54, 34, 74
5 35, 05, 25
6 56, 96, 36
7 77, 57
8 28, 78
9 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/10/2023

ĐB 752824
Nhất 17356
Nhì 56883
Ba 69474 29839
23428 06342 39152 45576
82798 94864 17616
Năm 2589
Sáu 6812 6507 7264
Bảy 012
Tám 94
Đầu
0 07
1 16, 12, 12
2 24, 28
3 39
4 42
5 56, 52
6 64, 64
7 74, 76
8 83, 89
9 98, 94
Đuôi
0
1
2 42, 52, 12, 12
3 83
4 24, 74, 64, 64, 94
5
6 56, 76, 16
7 07
8 28, 98
9 39, 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/10/2023

ĐB 413613
Nhất 36946
Nhì 06546
Ba 42862 14907
34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Năm 9214
Sáu 5919 7823 2891
Bảy 676
Tám 92
Đầu
0 07, 03
1 13, 15, 14, 19
2 26, 22, 23
3 39
4 46, 46
5 52
6 62
7 76
8
9 96, 91, 92
Đuôi
0
1 91
2 62, 52, 22, 92
3 13, 03, 23
4 14
5 15
6 46, 46, 96, 26, 76
7 07
8
9 39, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/09/2023

ĐB 460871
Nhất 60481
Nhì 30148
Ba 05691 20896
49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Năm 2442
Sáu 7168 9342 7903
Bảy 788
Tám 15
Đầu
0 06, 04, 03
1 19, 15
2 29
3 30
4 48, 42, 42
5 56
6 68
7 71
8 81, 85, 88
9 91, 96
Đuôi
0 30
1 71, 81, 91
2 42, 42
3 03
4 04
5 85, 15
6 96, 06, 56
7
8 48, 68, 88
9 29, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/09/2023

ĐB 498180
Nhất 53115
Nhì 67344
Ba 13039 96031
17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Năm 2659
Sáu 4665 3585 3914
Bảy 263
Tám 74
Đầu
0
1 15, 14
2 25
3 39, 31, 37
4 44
5 55, 59
6 61, 65, 63
7 75, 74
8 80, 87, 84, 85
9
Đuôi
0 80
1 31, 61
2
3 63
4 44, 84, 14, 74
5 15, 55, 25, 75, 65, 85
6
7 37, 87
8
9 39, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/09/2023

ĐB 106053
Nhất 00224
Nhì 78211
Ba 32126 88963
43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Năm 7662
Sáu 3851 3600 2613
Bảy 913
Tám 11
Đầu
0 08, 08, 00
1 11, 13, 13, 11
2 24, 26, 23
3
4 41
5 53, 51
6 63, 66, 62
7
8 80, 89
9
Đuôi
0 80, 00
1 11, 41, 51, 11
2 62
3 53, 63, 23, 13, 13
4 24
5
6 26, 66
7
8 08, 08
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/09/2023

ĐB 295310
Nhất 43847
Nhì 16983
Ba 41212 45421
39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Năm 9665
Sáu 5715 7704 0376
Bảy 971
Tám 49
Đầu
0 04
1 10, 12, 15
2 21, 23
3 36, 36
4 47, 49
5
6 67, 65
7 79, 76, 71
8 83, 82
9 96
Đuôi
0 10
1 21, 71
2 12, 82
3 83, 23
4 04
5 65, 15
6 96, 36, 36, 76
7 47, 67
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/08/2023

ĐB 632031
Nhất 41885
Nhì 13076
Ba 85679 35702
65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Năm 3831
Sáu 2030 2631 7791
Bảy 373
Tám 11
Đầu
0 02, 06
1 12, 11
2
3 31, 31, 30, 31
4 49
5
6 68
7 76, 79, 73
8 85, 85, 86, 85
9 91
Đuôi
0 30
1 31, 31, 31, 91, 11
2 02, 12
3 73
4
5 85, 85, 85
6 76, 86, 06
7
8 68
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/08/2023

ĐB 799202
Nhất 33064
Nhì 95487
Ba 42733 15293
60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Năm 2853
Sáu 7005 7407 6604
Bảy 587
Tám 65
Đầu
0 02, 05, 07, 04
1 10, 17
2
3 33
4 49
5 53
6 64, 65
7 71
8 87, 83, 80, 87
9 93, 93
Đuôi
0 10, 80
1 71
2 02
3 33, 93, 83, 93, 53
4 64, 04
5 05, 65
6
7 87, 17, 07, 87
8
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 14/08/2023

ĐB 270591
Nhất 20384
Nhì 06771
Ba 58512 48183
02781 33939 75613 94382
12926 74242 10302
Năm 2148
Sáu 4426 0467 4802
Bảy 674
Tám 75
Đầu
0 02, 02
1 12, 13
2 26, 26
3 39
4 42, 48
5
6 67
7 71, 74, 75
8 84, 83, 81, 82
9 91
Đuôi
0
1 91, 71, 81
2 12, 82, 42, 02, 02
3 83, 13
4 84, 74
5 75
6 26, 26
7 67
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/08/2023

ĐB 429483
Nhất 88191
Nhì 47246
Ba 20938 35759
31933 85636 79299 40082
72406 00252 38086
Năm 8252
Sáu 3068 4045 0596
Bảy 955
Tám 50
Đầu
0 06
1
2
3 38, 33, 36
4 46, 45
5 59, 52, 52, 55, 50
6 68
7
8 83, 82, 86
9 91, 99, 96
Đuôi
0 50
1 91
2 82, 52, 52
3 83, 33
4
5 45, 55
6 46, 36, 06, 86, 96
7
8 38, 68
9 59, 99

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Tháp. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.