Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/10/2023

ĐB 413613
Nhất 36946
Nhì 06546
Ba 42862 14907
34439 15103 42196 80026
22552 92215 11322
Năm 9214
Sáu 5919 7823 2891
Bảy 676
Tám 92
Đầu
0 07, 03
1 13, 15, 14, 19
2 26, 22, 23
3 39
4 46, 46
5 52
6 62
7 76
8
9 96, 91, 92
Đuôi
0
1 91
2 62, 52, 22, 92
3 13, 03, 23
4 14
5 15
6 46, 46, 96, 26, 76
7 07
8
9 39, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 25/09/2023

ĐB 460871
Nhất 60481
Nhì 30148
Ba 05691 20896
49606 48304 26956 92430
21129 88519 04885
Năm 2442
Sáu 7168 9342 7903
Bảy 788
Tám 15
Đầu
0 06, 04, 03
1 19, 15
2 29
3 30
4 48, 42, 42
5 56
6 68
7 71
8 81, 85, 88
9 91, 96
Đuôi
0 30
1 71, 81, 91
2 42, 42
3 03
4 04
5 85, 15
6 96, 06, 56
7
8 48, 68, 88
9 29, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 18/09/2023

ĐB 498180
Nhất 53115
Nhì 67344
Ba 13039 96031
17337 21587 13955 20261
46084 19825 75475
Năm 2659
Sáu 4665 3585 3914
Bảy 263
Tám 74
Đầu
0
1 15, 14
2 25
3 39, 31, 37
4 44
5 55, 59
6 61, 65, 63
7 75, 74
8 80, 87, 84, 85
9
Đuôi
0 80
1 31, 61
2
3 63
4 44, 84, 14, 74
5 15, 55, 25, 75, 65, 85
6
7 37, 87
8
9 39, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 11/09/2023

ĐB 106053
Nhất 00224
Nhì 78211
Ba 32126 88963
43808 95080 48941 31908
50389 58823 44166
Năm 7662
Sáu 3851 3600 2613
Bảy 913
Tám 11
Đầu
0 08, 08, 00
1 11, 13, 13, 11
2 24, 26, 23
3
4 41
5 53, 51
6 63, 66, 62
7
8 80, 89
9
Đuôi
0 80, 00
1 11, 41, 51, 11
2 62
3 53, 63, 23, 13, 13
4 24
5
6 26, 66
7
8 08, 08
9 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 04/09/2023

ĐB 295310
Nhất 43847
Nhì 16983
Ba 41212 45421
39167 88696 24823 20282
38736 90779 42836
Năm 9665
Sáu 5715 7704 0376
Bảy 971
Tám 49
Đầu
0 04
1 10, 12, 15
2 21, 23
3 36, 36
4 47, 49
5
6 67, 65
7 79, 76, 71
8 83, 82
9 96
Đuôi
0 10
1 21, 71
2 12, 82
3 83, 23
4 04
5 65, 15
6 96, 36, 36, 76
7 47, 67
8
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/08/2023

ĐB 632031
Nhất 41885
Nhì 13076
Ba 85679 35702
65385 29868 72086 50906
75949 77212 98785
Năm 3831
Sáu 2030 2631 7791
Bảy 373
Tám 11
Đầu
0 02, 06
1 12, 11
2
3 31, 31, 30, 31
4 49
5
6 68
7 76, 79, 73
8 85, 85, 86, 85
9 91
Đuôi
0 30
1 31, 31, 31, 91, 11
2 02, 12
3 73
4
5 85, 85, 85
6 76, 86, 06
7
8 68
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/08/2023

ĐB 799202
Nhất 33064
Nhì 95487
Ba 42733 15293
60783 77310 65017 04180
05049 25893 87071
Năm 2853
Sáu 7005 7407 6604
Bảy 587
Tám 65
Đầu
0 02, 05, 07, 04
1 10, 17
2
3 33
4 49
5 53
6 64, 65
7 71
8 87, 83, 80, 87
9 93, 93
Đuôi
0 10, 80
1 71
2 02
3 33, 93, 83, 93, 53
4 64, 04
5 05, 65
6
7 87, 17, 07, 87
8
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 14/08/2023

ĐB 270591
Nhất 20384
Nhì 06771
Ba 58512 48183
02781 33939 75613 94382
12926 74242 10302
Năm 2148
Sáu 4426 0467 4802
Bảy 674
Tám 75
Đầu
0 02, 02
1 12, 13
2 26, 26
3 39
4 42, 48
5
6 67
7 71, 74, 75
8 84, 83, 81, 82
9 91
Đuôi
0
1 91, 71, 81
2 12, 82, 42, 02, 02
3 83, 13
4 84, 74
5 75
6 26, 26
7 67
8 48
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/08/2023

ĐB 429483
Nhất 88191
Nhì 47246
Ba 20938 35759
31933 85636 79299 40082
72406 00252 38086
Năm 8252
Sáu 3068 4045 0596
Bảy 955
Tám 50
Đầu
0 06
1
2
3 38, 33, 36
4 46, 45
5 59, 52, 52, 55, 50
6 68
7
8 83, 82, 86
9 91, 99, 96
Đuôi
0 50
1 91
2 82, 52, 52
3 83, 33
4
5 45, 55
6 46, 36, 06, 86, 96
7
8 38, 68
9 59, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 31/07/2023

ĐB 713613
Nhất 22933
Nhì 38145
Ba 50862 88929
51480 63058 53652 29984
69443 97613 85085
Năm 8645
Sáu 6225 7791 0645
Bảy 605
Tám 33
Đầu
0 05
1 13, 13
2 29, 25
3 33, 33
4 45, 43, 45, 45
5 58, 52
6 62
7
8 80, 84, 85
9 91
Đuôi
0 80
1 91
2 62, 52
3 13, 33, 43, 13, 33
4 84
5 45, 85, 45, 25, 45, 05
6
7
8 58
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/07/2023

ĐB 684971
Nhất 40979
Nhì 64744
Ba 70594 12236
10961 20850 80572 57273
85109 25054 12755
Năm 2643
Sáu 7685 5902 9372
Bảy 228
Tám 77
Đầu
0 09, 02
1
2 28
3 36
4 44, 43
5 50, 54, 55
6 61
7 71, 79, 72, 73, 72, 77
8 85
9 94
Đuôi
0 50
1 71, 61
2 72, 02, 72
3 73, 43
4 44, 94, 54
5 55, 85
6 36
7 77
8 28
9 79, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/07/2023

ĐB 611877
Nhất 39911
Nhì 85085
Ba 93894 58767
30453 27649 53239 79646
62970 34413 52273
Năm 4226
Sáu 6867 7215 7838
Bảy 916
Tám 34
Đầu
0
1 11, 13, 15, 16
2 26
3 39, 38, 34
4 49, 46
5 53
6 67, 67
7 77, 70, 73
8 85
9 94
Đuôi
0 70
1 11
2
3 53, 13, 73
4 94, 34
5 85, 15
6 46, 26, 16
7 77, 67, 67
8 38
9 49, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/07/2023

ĐB 106110
Nhất 29744
Nhì 25758
Ba 74343 68023
29019 82301 87973 76954
21946 27640 64008
Năm 0094
Sáu 6911 1368 6002
Bảy 365
Tám 26
Đầu
0 01, 08, 02
1 10, 19, 11
2 23, 26
3
4 44, 43, 46, 40
5 58, 54
6 68, 65
7 73
8
9 94
Đuôi
0 10, 40
1 01, 11
2 02
3 43, 23, 73
4 44, 54, 94
5 65
6 46, 26
7
8 58, 08, 68
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/07/2023

ĐB 955402
Nhất 05386
Nhì 57688
Ba 49284 27493
15679 66149 29741 32734
16382 69936 50537
Năm 8537
Sáu 2277 7881 3297
Bảy 985
Tám 74
Đầu
0 02
1
2
3 34, 36, 37, 37
4 49, 41
5
6
7 79, 77, 74
8 86, 88, 84, 82, 81, 85
9 93, 97
Đuôi
0
1 41, 81
2 02, 82
3 93
4 84, 34, 74
5 85
6 86, 36
7 37, 37, 77, 97
8 88
9 79, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/06/2023

ĐB 506476
Nhất 78198
Nhì 51763
Ba 86645 96428
99275 41667 96392 82069
60909 92132 11574
Năm 7407
Sáu 1812 1120 2111
Bảy 352
Tám 09
Đầu
0 09, 07, 09
1 12, 11
2 28, 20
3 32
4 45
5 52
6 63, 67, 69
7 76, 75, 74
8
9 98, 92
Đuôi
0 20
1 11
2 92, 32, 12, 52
3 63
4 74
5 45, 75
6 76
7 67, 07
8 98, 28
9 69, 09, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/06/2023

ĐB 828376
Nhất 46052
Nhì 09838
Ba 86983 06109
23453 51430 58565 47904
40672 24550 80429
Năm 8343
Sáu 6177 3309 0944
Bảy 398
Tám 07
Đầu
0 09, 04, 09, 07
1
2 29
3 38, 30
4 43, 44
5 52, 53, 50
6 65
7 76, 72, 77
8 83
9 98
Đuôi
0 30, 50
1
2 52, 72
3 83, 53, 43
4 04, 44
5 65
6 76
7 77, 07
8 38, 98
9 09, 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/06/2023

ĐB 918358
Nhất 02128
Nhì 67597
Ba 04222 23341
22215 10836 00854 42195
00262 20118 73582
Năm 7411
Sáu 7288 6619 9564
Bảy 932
Tám 70
Đầu
0
1 15, 18, 11, 19
2 28, 22
3 36, 32
4 41
5 58, 54
6 62, 64
7 70
8 82, 88
9 97, 95
Đuôi
0 70
1 41, 11
2 22, 62, 82, 32
3
4 54, 64
5 15, 95
6 36
7 97
8 58, 28, 18, 88
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/06/2023

ĐB 898030
Nhất 29079
Nhì 39932
Ba 10037 31343
07221 43346 47089 14847
53197 75496 01311
Năm 0492
Sáu 8099 0178 3305
Bảy 589
Tám 48
Đầu
0 05
1 11
2 21
3 30, 32, 37
4 43, 46, 47, 48
5
6
7 79, 78
8 89, 89
9 97, 96, 92, 99
Đuôi
0 30
1 21, 11
2 32, 92
3 43
4
5 05
6 46, 96
7 37, 47, 97
8 78, 48
9 79, 89, 99, 89

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/05/2023

ĐB 526934
Nhất 59352
Nhì 48322
Ba 31700 03744
49894 90856 89313 97588
98120 28011 37641
Năm 1865
Sáu 1269 6300 3681
Bảy 398
Tám 15
Đầu
0 00, 00
1 13, 11, 15
2 22, 20
3 34
4 44, 41
5 52, 56
6 65, 69
7
8 88, 81
9 94, 98
Đuôi
0 00, 20, 00
1 11, 41, 81
2 52, 22
3 13
4 34, 44, 94
5 65, 15
6 56
7
8 88, 98
9 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 22/05/2023

ĐB 817013
Nhất 80542
Nhì 60589
Ba 34943 23912
85181 45219 64727 53849
07680 05839 29596
Năm 9096
Sáu 5085 0501 1156
Bảy 448
Tám 77
Đầu
0 01
1 13, 12, 19
2 27
3 39
4 42, 43, 49, 48
5 56
6
7 77
8 89, 81, 80, 85
9 96, 96
Đuôi
0 80
1 81, 01
2 42, 12
3 13, 43
4
5 85
6 96, 96, 56
7 27, 77
8 48
9 89, 19, 49, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 15/05/2023

ĐB 823050
Nhất 96610
Nhì 64754
Ba 99756 50426
09967 83497 45601 21731
38882 05326 44130
Năm 8213
Sáu 8252 4026 7703
Bảy 492
Tám 33
Đầu
0 01, 03
1 10, 13
2 26, 26, 26
3 31, 30, 33
4
5 50, 54, 56, 52
6 67
7
8 82
9 97, 92
Đuôi
0 50, 10, 30
1 01, 31
2 82, 52, 92
3 13, 03, 33
4 54
5
6 56, 26, 26, 26
7 67, 97
8
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 08/05/2023

ĐB 637269
Nhất 11258
Nhì 60450
Ba 21231 19572
79577 09104 65394 03438
77266 66973 38386
Năm 7160
Sáu 0890 0080 5134
Bảy 267
Tám 03
Đầu
0 04, 03
1
2
3 31, 38, 34
4
5 58, 50
6 69, 66, 60, 67
7 72, 77, 73
8 86, 80
9 94, 90
Đuôi
0 50, 60, 90, 80
1 31
2 72
3 73, 03
4 04, 94, 34
5
6 66, 86
7 77, 67
8 58, 38
9 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 01/05/2023

ĐB 397597
Nhất 77102
Nhì 83732
Ba 37824 63558
08988 80427 89808 24749
67331 53515 51345
Năm 8757
Sáu 6669 7310 8360
Bảy 525
Tám 18
Đầu
0 02, 08
1 15, 10, 18
2 24, 27, 25
3 32, 31
4 49, 45
5 58, 57
6 69, 60
7
8 88
9 97
Đuôi
0 10, 60
1 31
2 02, 32
3
4 24
5 15, 45, 25
6
7 97, 27, 57
8 58, 88, 08, 18
9 49, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/04/2023

ĐB 102237
Nhất 64748
Nhì 66122
Ba 54089 65129
85909 80181 79783 10648
04815 64180 69455
Năm 8586
Sáu 8853 4404 7852
Bảy 727
Tám 87
Đầu
0 09, 04
1 15
2 22, 29, 27
3 37
4 48, 48
5 55, 53, 52
6
7
8 89, 81, 83, 80, 86, 87
9
Đuôi
0 80
1 81
2 22, 52
3 83, 53
4 04
5 15, 55
6 86
7 37, 27, 87
8 48, 48
9 89, 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/04/2023

ĐB 169373
Nhất 91114
Nhì 43456
Ba 24910 30053
42916 54327 60372 20283
10526 37252 67060
Năm 5206
Sáu 2558 7420 0072
Bảy 882
Tám 62
Đầu
0 06
1 14, 10, 16
2 27, 26, 20
3
4
5 56, 53, 52, 58
6 60, 62
7 73, 72, 72
8 83, 82
9
Đuôi
0 10, 60, 20
1
2 72, 52, 72, 82, 62
3 73, 53, 83
4 14
5
6 56, 16, 26, 06
7 27
8 58
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/04/2023

ĐB 019373
Nhất 18970
Nhì 22034
Ba 95633 69447
86882 15521 74108 76521
04849 08640 13687
Năm 8278
Sáu 6028 9408 3343
Bảy 712
Tám 80
Đầu
0 08, 08
1 12
2 21, 21, 28
3 34, 33
4 47, 49, 40, 43
5
6
7 73, 70, 78
8 82, 87, 80
9
Đuôi
0 70, 40, 80
1 21, 21
2 82, 12
3 73, 33, 43
4 34
5
6
7 47, 87
8 08, 78, 28, 08
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/04/2023

ĐB 456415
Nhất 31691
Nhì 17419
Ba 50031 22643
32846 19556 53741 08195
53311 42882 10382
Năm 0711
Sáu 8956 6664 6311
Bảy 517
Tám 05
Đầu
0 05
1 15, 19, 11, 11, 11, 17
2
3 31
4 43, 46, 41
5 56, 56
6 64
7
8 82, 82
9 91, 95
Đuôi
0
1 91, 31, 41, 11, 11, 11
2 82, 82
3 43
4 64
5 15, 95, 05
6 46, 56, 56
7 17
8
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/03/2023

ĐB 624449
Nhất 40560
Nhì 15517
Ba 28391 31019
34876 49629 67763 35844
84967 97775 37124
Năm 0273
Sáu 0753 4282 9960
Bảy 752
Tám 27
Đầu
0
1 17, 19
2 29, 24, 27
3
4 49, 44
5 53, 52
6 60, 63, 67, 60
7 76, 75, 73
8 82
9 91
Đuôi
0 60, 60
1 91
2 82, 52
3 63, 73, 53
4 44, 24
5 75
6 76
7 17, 67, 27
8
9 49, 19, 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/03/2023

ĐB 665017
Nhất 56233
Nhì 75224
Ba 26517 00107
60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Năm 7495
Sáu 0228 0569 3511
Bảy 762
Tám 62
Đầu
0 07, 05
1 17, 17, 11
2 24, 28
3 33, 36, 35, 34
4 40
5 59
6 69, 62, 62
7 75
8
9 95
Đuôi
0 40
1 11
2 62, 62
3 33
4 24, 34
5 75, 05, 35, 95
6 36
7 17, 17, 07
8 28
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/03/2023

ĐB 646022
Nhất 44689
Nhì 06350
Ba 17963 56454
07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Năm 7663
Sáu 6743 5171 7428
Bảy 253
Tám 99
Đầu
0 02
1 18
2 22, 28
3
4 48, 46, 43
5 50, 54, 53
6 63, 66, 63
7 71
8 89, 89, 89
9 99
Đuôi
0 50
1 71
2 22, 02
3 63, 63, 43, 53
4 54
5
6 66, 46
7
8 48, 18, 28
9 89, 89, 89, 99

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Tháp. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.