Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/03/2023

ĐB 665017
Nhất 56233
Nhì 75224
Ba 26517 00107
60175 12705 49236 68735
76959 80240 88834
Năm 7495
Sáu 0228 0569 3511
Bảy 762
Tám 62
Đầu
0 07, 05
1 17, 17, 11
2 24, 28
3 33, 36, 35, 34
4 40
5 59
6 69, 62, 62
7 75
8
9 95
Đuôi
0 40
1 11
2 62, 62
3 33
4 24, 34
5 75, 05, 35, 95
6 36
7 17, 17, 07
8 28
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/03/2023

ĐB 646022
Nhất 44689
Nhì 06350
Ba 17963 56454
07802 02466 98748 21889
08789 91346 20618
Năm 7663
Sáu 6743 5171 7428
Bảy 253
Tám 99
Đầu
0 02
1 18
2 22, 28
3
4 48, 46, 43
5 50, 54, 53
6 63, 66, 63
7 71
8 89, 89, 89
9 99
Đuôi
0 50
1 71
2 22, 02
3 63, 63, 43, 53
4 54
5
6 66, 46
7
8 48, 18, 28
9 89, 89, 89, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/03/2023

ĐB 376440
Nhất 68544
Nhì 53737
Ba 00016 09803
38886 15285 17094 34570
62642 80096 80229
Năm 7543
Sáu 4709 4547 2630
Bảy 666
Tám 66
Đầu
0 03, 09
1 16
2 29
3 37, 30
4 40, 44, 42, 43, 47
5
6 66, 66
7 70
8 86, 85
9 94, 96
Đuôi
0 40, 70, 30
1
2 42
3 03, 43
4 44, 94
5 85
6 16, 86, 96, 66, 66
7 37, 47
8
9 29, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 27/02/2023

ĐB 545088
Nhất 90863
Nhì 30580
Ba 15861 48469
61649 61017 75313 17621
12787 65848 38727
Năm 0093
Sáu 4973 3135 1681
Bảy 044
Tám 73
Đầu
0
1 17, 13
2 21, 27
3 35
4 49, 48, 44
5
6 63, 61, 69
7 73, 73
8 88, 80, 87, 81
9 93
Đuôi
0 80
1 61, 21, 81
2
3 63, 13, 93, 73, 73
4 44
5 35
6
7 17, 87, 27
8 88, 48
9 69, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 20/02/2023

ĐB 699101
Nhất 40990
Nhì 87748
Ba 77254 69924
78481 76570 35313 20005
17539 01130 94969
Năm 6547
Sáu 1096 4103 9547
Bảy 294
Tám 26
Đầu
0 01, 05, 03
1 13
2 24, 26
3 39, 30
4 48, 47, 47
5 54
6 69
7 70
8 81
9 90, 96, 94
Đuôi
0 90, 70, 30
1 01, 81
2
3 13, 03
4 54, 24, 94
5 05
6 96, 26
7 47, 47
8 48
9 39, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 13/02/2023

ĐB 883267
Nhất 77683
Nhì 60477
Ba 53891 80752
78949 95763 46795 08579
09631 88196 98574
Năm 8616
Sáu 4462 4910 6648
Bảy 532
Tám 59
Đầu
0
1 16, 10
2
3 31, 32
4 49, 48
5 52, 59
6 67, 63, 62
7 77, 79, 74
8 83
9 91, 95, 96
Đuôi
0 10
1 91, 31
2 52, 62, 32
3 83, 63
4 74
5 95
6 96, 16
7 67, 77
8 48
9 49, 79, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 06/02/2023

ĐB 328646
Nhất 66768
Nhì 69774
Ba 91458 78800
92578 23528 37812 50139
70905 80770 24644
Năm 1591
Sáu 4060 5631 8322
Bảy 368
Tám 71
Đầu
0 00, 05
1 12
2 28, 22
3 39, 31
4 46, 44
5 58
6 68, 60, 68
7 74, 78, 70, 71
8
9 91
Đuôi
0 00, 70, 60
1 91, 31, 71
2 12, 22
3
4 74, 44
5 05
6 46
7
8 68, 58, 78, 28, 68
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 30/01/2023

ĐB 155515
Nhất 94012
Nhì 26635
Ba 89224 72404
28639 03824 14308 85423
55105 80678 93592
Năm 7523
Sáu 8083 7209 5408
Bảy 420
Tám 71
Đầu
0 04, 08, 05, 09, 08
1 15, 12
2 24, 24, 23, 23, 20
3 35, 39
4
5
6
7 78, 71
8 83
9 92
Đuôi
0 20
1 71
2 12, 92
3 23, 23, 83
4 24, 04, 24
5 15, 35, 05
6
7
8 08, 78, 08
9 39, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 23/01/2023

ĐB 241081
Nhất 08505
Nhì 78004
Ba 06978 70855
41470 30057 71748 86494
76524 36842 94165
Năm 5839
Sáu 4162 7760 1884
Bảy 268
Tám 38
Đầu
0 05, 04
1
2 24
3 39, 38
4 48, 42
5 55, 57
6 65, 62, 60, 68
7 78, 70
8 81, 84
9 94
Đuôi
0 70, 60
1 81
2 42, 62
3
4 04, 94, 24, 84
5 05, 55, 65
6
7 57
8 78, 48, 68, 38
9 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 16/01/2023

ĐB 288300
Nhất 20486
Nhì 00388
Ba 53141 25029
96897 84098 90033 76241
67198 45657 12496
Năm 3427
Sáu 3920 4840 8951
Bảy 536
Tám 50
Đầu
0 00
1
2 29, 27, 20
3 33, 36
4 41, 41, 40
5 57, 51, 50
6
7
8 86, 88
9 97, 98, 98, 96
Đuôi
0 00, 20, 40, 50
1 41, 41, 51
2
3 33
4
5
6 86, 96, 36
7 97, 57, 27
8 88, 98, 98
9 29

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 09/01/2023

ĐB 123923
Nhất 29371
Nhì 09874
Ba 75745 02835
42059 17872 79841 09259
18243 69356 79362
Năm 7876
Sáu 2873 0838 0645
Bảy 554
Tám 06
Đầu
0 06
1
2 23
3 35, 38
4 45, 41, 43, 45
5 59, 59, 56, 54
6 62
7 71, 74, 72, 76, 73
8
9
Đuôi
0
1 71, 41
2 72, 62
3 23, 43, 73
4 74, 54
5 45, 35, 45
6 56, 76, 06
7
8 38
9 59, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 02/01/2023

ĐB 909577
Nhất 52465
Nhì 83304
Ba 79010 75547
71349 71484 79415 05107
41249 94723 99283
Năm 8722
Sáu 1745 8099 0034
Bảy 543
Tám 32
Đầu
0 04, 07
1 10, 15
2 23, 22
3 34, 32
4 47, 49, 49, 45, 43
5
6 65
7 77
8 84, 83
9 99
Đuôi
0 10
1
2 22, 32
3 23, 83, 43
4 04, 84, 34
5 65, 15, 45
6
7 77, 47, 07
8
9 49, 49, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/12/2022

ĐB 084679
Nhất 58062
Nhì 42416
Ba 23213 50476
84075 64010 72044 79721
94696 00702 43259
Năm 3803
Sáu 9141 8319 6958
Bảy 699
Tám 69
Đầu
0 02, 03
1 16, 13, 10, 19
2 21
3
4 44, 41
5 59, 58
6 62, 69
7 79, 76, 75
8
9 96, 99
Đuôi
0 10
1 21, 41
2 62, 02
3 13, 03
4 44
5 75
6 16, 76, 96
7
8 58
9 79, 59, 19, 99, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/12/2022

ĐB 140732
Nhất 07425
Nhì 34835
Ba 84017 17901
00963 58716 24670 62607
80946 23545 40420
Năm 4849
Sáu 0662 0515 6627
Bảy 882
Tám 68
Đầu
0 01, 07
1 17, 16, 15
2 25, 20, 27
3 32, 35
4 46, 45, 49
5
6 63, 62, 68
7 70
8 82
9
Đuôi
0 70, 20
1 01
2 32, 62, 82
3 63
4
5 25, 35, 45, 15
6 16, 46
7 17, 07, 27
8 68
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/12/2022

ĐB 349673
Nhất 28531
Nhì 55539
Ba 36046 03252
19739 58356 99682 49871
85743 57345 17638
Năm 1596
Sáu 7487 8806 9944
Bảy 413
Tám 61
Đầu
0 06
1 13
2
3 31, 39, 39, 38
4 46, 43, 45, 44
5 52, 56
6 61
7 73, 71
8 82, 87
9 96
Đuôi
0
1 31, 71, 61
2 52, 82
3 73, 43, 13
4 44
5 45
6 46, 56, 96, 06
7 87
8 38
9 39, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/12/2022

ĐB 478272
Nhất 68453
Nhì 18674
Ba 29764 27305
58185 80897 13751 92257
73068 08602 47216
Năm 8600
Sáu 5329 0565 5969
Bảy 507
Tám 53
Đầu
0 05, 02, 00, 07
1 16
2 29
3
4
5 53, 51, 57, 53
6 64, 68, 65, 69
7 72, 74
8 85
9 97
Đuôi
0 00
1 51
2 72, 02
3 53, 53
4 74, 64
5 05, 85, 65
6 16
7 97, 57, 07
8 68
9 29, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 28/11/2022

ĐB 167474
Nhất 74474
Nhì 88519
Ba 28967 40926
53111 64961 31991 11849
62868 65083 88594
Năm 1340
Sáu 3585 8811 4552
Bảy 253
Tám 54
Đầu
0
1 19, 11, 11
2 26
3
4 49, 40
5 52, 53, 54
6 67, 61, 68
7 74, 74
8 83, 85
9 91, 94
Đuôi
0 40
1 11, 61, 91, 11
2 52
3 83, 53
4 74, 74, 94, 54
5 85
6 26
7 67
8 68
9 19, 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 21/11/2022

ĐB 523839
Nhất 28967
Nhì 31997
Ba 87853 98406
13222 56147 73613 63779
24350 74273 42100
Năm 5450
Sáu 1820 9736 7418
Bảy 926
Tám 10
Đầu
0 06, 00
1 13, 18, 10
2 22, 20, 26
3 39, 36
4 47
5 53, 50, 50
6 67
7 79, 73
8
9 97
Đuôi
0 50, 00, 50, 20, 10
1
2 22
3 53, 13, 73
4
5
6 06, 36, 26
7 67, 97, 47
8 18
9 39, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 14/11/2022

ĐB 635253
Nhất 77642
Nhì 09376
Ba 00116 51309
67200 30652 78406 77322
77876 29368 89863
Năm 9899
Sáu 7701 6702 5883
Bảy 395
Tám 56
Đầu
0 09, 00, 06, 01, 02
1 16
2 22
3
4 42
5 53, 52, 56
6 68, 63
7 76, 76
8 83
9 99, 95
Đuôi
0 00
1 01
2 42, 52, 22, 02
3 53, 63, 83
4
5 95
6 76, 16, 06, 76, 56
7
8 68
9 09, 99

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 07/11/2022

ĐB 311212
Nhất 85099
Nhì 56500
Ba 97659 55960
67742 02160 17259 15102
88476 94344 05059
Năm 1342
Sáu 9251 1535 9974
Bảy 614
Tám 59
Đầu
0 00, 02
1 12, 14
2
3 35
4 42, 44, 42
5 59, 59, 59, 51, 59
6 60, 60
7 76, 74
8
9 99
Đuôi
0 00, 60, 60
1 51
2 12, 42, 02, 42
3
4 44, 74, 14
5 35
6 76
7
8
9 99, 59, 59, 59, 59

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 31/10/2022

ĐB 749143
Nhất 80956
Nhì 83047
Ba 93571 64503
35664 90875 07591 29048
54968 29504 87634
Năm 1992
Sáu 4516 8750 7176
Bảy 051
Tám 07
Đầu
0 03, 04, 07
1 16
2
3 34
4 43, 47, 48
5 56, 50, 51
6 64, 68
7 71, 75, 76
8
9 91, 92
Đuôi
0 50
1 71, 91, 51
2 92
3 43, 03
4 64, 04, 34
5 75
6 56, 16, 76
7 47, 07
8 48, 68
9

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 24/10/2022

ĐB 682158
Nhất 42224
Nhì 97036
Ba 04413 28618
29657 99320 99502 40551
08743 27418 74307
Năm 7394
Sáu 6349 7847 1745
Bảy 656
Tám 24
Đầu
0 02, 07
1 13, 18, 18
2 24, 20, 24
3 36
4 43, 49, 47, 45
5 58, 57, 51, 56
6
7
8
9 94
Đuôi
0 20
1 51
2 02
3 13, 43
4 24, 94, 24
5 45
6 36, 56
7 57, 07, 47
8 58, 18, 18
9 49

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 17/10/2022

ĐB 878030
Nhất 84487
Nhì 74161
Ba 94668 45469
63818 31985 80441 60781
29290 65805 80770
Năm 3172
Sáu 5309 1672 7596
Bảy 474
Tám 30
Đầu
0 05, 09
1 18
2
3 30, 30
4 41
5
6 61, 68, 69
7 70, 72, 72, 74
8 87, 85, 81
9 90, 96
Đuôi
0 30, 90, 70, 30
1 61, 41, 81
2 72, 72
3
4 74
5 85, 05
6 96
7 87
8 68, 18
9 69, 09

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 10/10/2022

ĐB 400323
Nhất 79454
Nhì 72458
Ba 95646 20863
22295 75163 10586 52731
92071 46504 16203
Năm 5780
Sáu 8824 9447 5981
Bảy 219
Tám 50
Đầu
0 04, 03
1 19
2 23, 24
3 31
4 46, 47
5 54, 58, 50
6 63, 63
7 71
8 86, 80, 81
9 95
Đuôi
0 80, 50
1 31, 71, 81
2
3 23, 63, 63, 03
4 54, 04, 24
5 95
6 46, 86
7 47
8 58
9 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 03/10/2022

ĐB 265535
Nhất 60179
Nhì 41346
Ba 18316 52975
41482 13683 28993 32067
48844 58169 55029
Năm 3094
Sáu 3106 4779 3650
Bảy 492
Tám 20
Đầu
0 06
1 16
2 29, 20
3 35
4 46, 44
5 50
6 67, 69
7 79, 75, 79
8 82, 83
9 93, 94, 92
Đuôi
0 50, 20
1
2 82, 92
3 83, 93
4 44, 94
5 35, 75
6 46, 16, 06
7 67
8
9 79, 69, 29, 79

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 26/09/2022

ĐB 309392
Nhất 35962
Nhì 79194
Ba 69646 56725
59257 32759 72075 85758
42885 52315 12704
Năm 0969
Sáu 4693 6928 3877
Bảy 420
Tám 61
Đầu
0 04
1 15
2 25, 28, 20
3
4 46
5 57, 59, 58
6 62, 69, 61
7 75, 77
8 85
9 92, 94, 93
Đuôi
0 20
1 61
2 92, 62
3 93
4 94, 04
5 25, 75, 85, 15
6 46
7 57, 77
8 58, 28
9 59, 69

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 19/09/2022

ĐB 870842
Nhất 40573
Nhì 87283
Ba 60332 14459
73919 57480 80781 70628
75964 73322 53393
Năm 5876
Sáu 0892 6535 3296
Bảy 727
Tám 07
Đầu
0 07
1 19
2 28, 22, 27
3 32, 35
4 42
5 59
6 64
7 73, 76
8 83, 80, 81
9 93, 92, 96
Đuôi
0 80
1 81
2 42, 32, 22, 92
3 73, 83, 93
4 64
5 35
6 76, 96
7 27, 07
8 28
9 59, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 12/09/2022

ĐB 018594
Nhất 29614
Nhì 57847
Ba 49157 43448
02459 03618 82939 84517
44188 55320 25281
Năm 0883
Sáu 1046 7360 5953
Bảy 813
Tám 47
Đầu
0
1 14, 18, 17, 13
2 20
3 39
4 47, 48, 46, 47
5 57, 59, 53
6 60
7
8 88, 81, 83
9 94
Đuôi
0 20, 60
1 81
2
3 83, 53, 13
4 94, 14
5
6 46
7 47, 57, 17, 47
8 48, 18, 88
9 59, 39

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 05/09/2022

ĐB 706125
Nhất 10146
Nhì 38175
Ba 88462 49495
09875 94892 86449 20711
51007 60984 69130
Năm 7983
Sáu 4219 3184 0236
Bảy 176
Tám 97
Đầu
0 07
1 11, 19
2 25
3 30, 36
4 46, 49
5
6 62
7 75, 75, 76
8 84, 83, 84
9 95, 92, 97
Đuôi
0 30
1 11
2 62, 92
3 83
4 84, 84
5 25, 75, 95, 75
6 46, 36, 76
7 07, 97
8
9 49, 19

Kết quả sổ xố Đồng Tháp - 29/08/2022

ĐB 311404
Nhất 00584
Nhì 67599
Ba 49762 14648
90161 21646 30431 19105
56169 28843 90429
Năm 9942
Sáu 0467 2761 7385
Bảy 713
Tám 32
Đầu
0 04, 05
1 13
2 29
3 31, 32
4 48, 46, 43, 42
5
6 62, 61, 69, 67, 61
7
8 84, 85
9 99
Đuôi
0
1 61, 31, 61
2 62, 42, 32
3 43, 13
4 04, 84
5 05, 85
6 46
7 67
8 48
9 99, 69, 29

Thời nay, nhiều người chọn lựa tham gia cá cược xổ số. Để có thể nâng cao được khả năng chiến thắng, chúng tôi đã thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày cụ thể, chi tiết để anh em dễ dàng quan sát. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua những thông tin được chia sẻ dưới đây nhé. 

Thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là như thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 1

Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê cụ thể, chi tiết và đầy đủ kết quả xổ số các giải trong 30 ngày gần nhất của XS Kiến Thiết Đồng Tháp. Từ đó, thông qua bảng thống kê này, người chơi có thể tìm ra được cho mình những con số may mắn nhất, hoặc liệt kê tần suất các số sẽ rơi vào các giải. 

Tóm lại, Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày là bảng thống kê mà những người chơi chuyên nghiệp thường xuyên sử dụng để chơi lô đề. Điều này sẽ mang đến rất nhiều lợi ích cho anh em thủ lô.

Vì sao nên thực hiện thống kê xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Phương pháp thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày này hiện ngày càng được sử dụng rộng rãi, đặc biệt là những tay chơi lâu năm có nhiều kinh nghiệm trong nghề thì lại càng phổ biến. Phương pháp thống kê này mang đến cho những cược thủ rất nhiều lợi ích ví dụ như: 

Biết được con số nào may mắn

Với hầu hết các lô thủ, bảng số liệu thống kê về kết quả xổ số này có thể được áp dụng để hiểu và khám phá xổ số mỗi ngày. Qua những số liệu thống kê xổ số được phân tích bởi các chuyên gia, bạn có thể đưa ra quyết định chính xác hơn và xây dựng chiến lược chọn bộ số trúng thưởng cho riêng mình, thay vì việc chỉ dựa vào sự may mắn.

Ví dụ: Từ số liệu thống kê kết quả xổ số theo nhóm số, chúng ta có thể biết được nhóm số nào sẽ xuất hiện nhiều nhất, tổng số lần số đó xuất hiện, ngày tháng năm tiếp theo mà con số này xuất hiện tiếp là bao nhiêu? Hoặc bạn cũng có thể tìm hiểu xem một cặp số sẽ xuất hiện bao nhiêu lần trong một tháng, một tuần, một chu kỳ hoặc một năm.

Khi tham gia đặt cược sẽ tự tin hơn

Chơi lô đề không thể chỉ dựa vào may mắn, nếu anh em cứ chơi mơ hồ, không có chiến lược và phương pháp cụ thể thì cơ hội để chiến thắng gần như là bằng 0. Do vậy, cần tìm ra cách đánh cụ thể, đặc biệt là thông qua bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất để anh em chốt được số dễ dàng và tự tin hơn khi đặt cược. 

Khi nào nên sử dụng bảng Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 2

Nhiều người chơi có thể không biết rằng thời điểm mà ta sử dụng số liệu thống kê cũng sẽ ảnh hưởng đến độ chính xác của kết quả dự báo. Bởi vậy, người chơi nên theo dõi kết quả và thực hiện theo thời gian dưới đây: 

 • Nên sử dụng khi bạn muốn thống kê được con lô gan cụ thể để có thể chốt hạ đánh trong thời kỳ tới. 
 • Ta thống kê tần suất xuất hiện của những con số có khả năng về nhiều nhất để lựa chọn cách đánh cụ thể. 

Xem thống kê kết quả xổ số ở đâu thì uy tín?

Sử dụng bảng thống kê lô đề sẽ có rất nhiều lợi ích giúp người chơi có được thông tin nhanh chóng và chính xác về những con số cũng như thông tin mà người chơi cần. Nó không chỉ giúp bạn hiểu được toàn cảnh về kết quả xổ số mà bảng thống kê còn giúp bạn dựa vào những cơ sở mà đưa ra quyết định để tỷ lệ trúng thưởng của mình được nâng cao hơn. 

Hiện nay có rất nhiều trang web cung cấp thống kê lô đề để người chơi có thể xem một cách chính xác và nhanh nhất hàng ngày. Trong đó, trang web của chúng tôi luôn là điểm dừng chân lý tưởng để anh em có thể tham khảo Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày gần nhất. Tại đây có những ưu điểm nổi bật mà bạn không thể bỏ qua đó là: 

 • Trang web đưa ra thông tin đầy đủ và chính xác nhất để hỗ trợ anh em có thể soi cầu hiệu quả, chia sẻ thêm nhiều kinh nghiệm ngoài lô đề để bổ sung thêm nhiều kiến thức hơn cho cược thủ. 
 • Bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày đầy đủ nhất, nên sẽ hỗ trợ bạn dễ dàng có được số liệu mà không cần mất nhiều thời gian để thống kê lại những dữ liệu quan trọng mà mình cần. 
 • Thao tác sử dụng dễ dàng, có thể tìm kiếm những thông tin thống kê về lô đề một cách nhanh chóng nhất.
 • Không chỉ có bảng thống kê Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày mà còn có đầy đủ những thông tin khác về lô kép, lê gan và tần suất xuất hiện của các con số. 

Xem Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày thế nào?

Xổ số Đồng Tháp 30 ngày – Kết quả XS Đồng Tháp 30 ngày gần nhất 3

Để có thể xem các thông tin chi tiết trong bảng thống kê XSDT 30 ngày nhanh chóng nhất, bạn hãy làm theo hướng dẫn cụ thể dưới đây nhé: 

 • Bước 1: Mời anh em tham gia truy cập vào đường link chính thức của chúng tôi.
 • Bước 2: Khi màn hình trang chủ xuất hiện, trên thanh công cụ menu bạn nhấp chuột chọn vào mục “Sổ kết quả”.
 • Bước 3: Sau đó chọn mục “Thống kê XSDT 30 ngày”, ngay lập tức kết quả sẽ hiện ra đầy đủ để cho anh em tham khảo. 

Trong thống kê xổ số thường dùng những thuật ngữ nào?

Để có thể dễ dàng soi cầu và tìm ra con số may mắn, phù hợp nhất anh em cần nắm chắc những thuật ngữ sau đây: 

 • Thống kê lô tô: Là một bảng thống kê để có thể chỉ ra các bộ số xuất hiện theo tần suất, thuộc đài nào, vào ngày nào, những giải xuất hiện và con số xuất hiện giải nào vào hôm nay…
 • Tần suất: Là số lần xuất hiện của các bộ số (2 số cuối của xổ số) được tổng hợp lại và tính toán cụ thể trong một khoảng thời gian nhất định. 
 • Tần suất chi tiết: Là bảng thống kê và tổng hợp mở rộng của bảng thống kê tần suất cụ thể nhất. 
 • Gan cực đại: đây là khoảng thời gian lớn nhất mà các bộ số, con số,… không hề xuất hiện trong một khoảng thời gian dài. 

Qua những chia sẻ ở bài viết trên, bạn có thể sẽ nhận về cho mình những thông tin hữu ích về Kết quả xổ số Đồng Tháp 30 ngày. Chúng tôi mong rằng qua đó anh em có thể thuận lợi và có nhiều may mắn trong quá trình lựa chọn và tìm ra cho mình một con số cực đẹp để nâng cao khả năng chiến thắng cho bản thân.